Два царски орела бяха освободени от Спасителния център на Зелени Балкани

Две млади птици, от вида царски орел, бяха освободени по-рано тази седмица от екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани!

Птиците са едногодишни. Те бяха спасени миналата година и преминаха курс на рехабилитация и възстановяване във волиерите ни.

Късното им освобождаване е по специална методика, която цели да предпази младите птици от първата, и може би най-опасна, зима в живота им.

Преди да освободим орлите те преминаха профилактичен преглед и обезпаразитяване  при ветеринарните лекари на Центъра.
Орлите са снабдени със сателитни предаватели, предоставени от проект BESTbelt, реализиран с финансовата подкрепа на Евройпейския Съюз. Така че, всяка тяхна „стъпка“ ще бъде проследявана от екипа ни. А самото екипиране на птиците с предаватели е извършено от експерти от ФДФФ и Зелени Балкани работещи по проект „Живот за брадатия лешояд“ (№101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE). Методиката заимствана от колегите осигурява максимална свобода на движението на проследяваните птици и не затруднява тяхното естествено поведение.

По време на манипулациите по поставянето на предавателя, наред със студентите от Тракийския университет, стажанти при нас, на посещение с цел обмяна на опит беше и представител на проект „Дигитален пастир“, иницииран от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация в партньорството с Тракисйки университет – Стара Загора.

Гости на събитието, състояло се в района на Сливен, бяха представители на ПП „Сините камъни“, Югоизточното държавно предприятие и Държавното горско стопанство-гр.Сливен и спасителите на една от птиците!

Припомняме, че популацията на царските орли в България се определя на не повече от 40 двойки в природата.

Д-р Христина Клисурова