Малчуганите от Детска градина №20 „Мир“ откриха сърцато Маратона „Четяща Стара Загора“

На 23 април, „Четяща Стара Загора“ събра на едно място старозагорски творци, деца, ученици, библиотекари, книжари, културни дейци и граждани, които споделиха своята любов към книгите.

Събитието започна с участието на децата от ДГ 20 „Мир“- Борис, Богорис, Даная и Юлиан, които с вълнение и радост откриха този изключителен празник на книгата. Техният ентусиазъм за четенето разпали огън в сърцата на всички присъстващи. Малчуганите от ДГ 20 „Мир“ изпълниха събитието с уникалната си енергия, като заредиха атмосферата с детска радост и любов към книгата. Четейки от предоставените им книги, децата не само демонстрираха своето владеене на четенето, но и излъчваха вътрешната си светлина през страниците на книгите. Със завидно майсторство и умение те впечатлиха всички с проницателното си разбиране на текста и емоционалната си ангажираност. Този ден беше не само празник на културата, но и доказателство за силата и важността на детското четене. Децата от ДГ 20 „Мир“ с вдъхновяващото си участие направиха света по-красив и по-светъл, разкривайки ни, че всяко дете е малък магьосник, способен да превърне думите в магия. „Четяща Стара Загора“ остави незабравими спомени и вдъхнови всички присъстващи да продължат да откриват красотата и сила на писаната дума. Този ден показа, че културата и четенето имат способността да обединяват и вдъхновяват хората, независимо от възраст и професия. А събития като „Четяща Стара Загора“ продължават да поддържат огъня на културата жив и пламенен.