400 кандидат-студенти се явиха на предварителния изпит по биология в Тракийски университет – Стара Загора

В 07:30 сутринта, на 20 април, централният вход на Тракийски университет – Стара Загора се изпълни с кандидат-студенти от цяла България, които се явиха на предварителния изпит по биология. Той е вход за специалностите: Медицина; Ветеринарна медицина; Лекарски асистент; Кинезитерапия; Медицинска сестра; Акушерка; Социални дейности; Рехабилитатор; Медицински лаборант; Помощник-фармацевт; Медицинска козметика; Медицински оптик; Протезист, ортезист и ортопедист; Зооинженерство; Агрономство (Полевъдство); Агрономство (Етерично-маслени култури); Екология и опазване на околната среда; Рибовъдство и аквакултура; Аграрно инженерство.

Кандидат-студентите влизаха под строго определен ред, придружени от предварителните инструкции на заместник-ректора по учебната и информационна дейност проф. Нели Грозева и експерти от учебния отдел на Ректората.

Трима родители пожелаха да влязат при отварянето на касата, в която се съхраняват кандидатстудентските изпитни варианти и книжа. В тяхно присъствие беше отпечатана и отключена касата. Кандидат-студентите бяха разпределени в 7 големи зали, като се спазваше нужната дистанция между тях.

Тегленето на изпитния вариант се извърши в залата с най-многоброен състав – кандидат-студент от Стара Загора изтегли изпитен ВАРИАНТ №1, като след това беше изтеглена и контролната възможност другите варианти.

Членове на комисията по проверка на кандидатстудентските писмени работи преминаха през всички учебни зали, в които се провеждат изпити, за инструктаж, който беше извършен от доц. Люба Митева – заместник-председател на изпитната комисия по биология

Времето, с което разполагаха кандидат-студентите, беше два часа и тридесет минути, като беше отчитан старт след всеки инструктаж.

Следващият предварителен изпит е по химия на 21 април – в него ще участват близо 300 кандидати.

Кандидат-студентите могат да заявят участие в изпита по биология на 24 юни 2024 г. в рамките на редовния кандидатстудентски прием. Приемането на документи за кандидатстване в Тракийски университет ще се осъществи в периода 03-21 юни 2024 г. онлайн, на място в сградата на Ректората, във Факултет “Техника и Технологии”, гр. Ямбол, във Филиала в гр. Хасково, както и в бюрата на ЦКПИ.