Дискусия на тема „Личностно развитие” в рамките на „Лаборатория за иновации“

➡️На 18.04.2024 г., работните срещи на екипа от учители и външни специалисти се проведоха в РБ „Захарий Княжески”. Организирани бяха дискусии в три тематични панела: „Личностно развитие”, „Позитивна образователна среда”, „Мотивация за включване”.
📍В зала № 1 с модератори проф. Румен Стаматов и г-н Димитър Татарски и представители на Второ ОУ „П. Р. Славейков” – Стара Загора, VII Средно училище „Найден Геров” – Варна, Основно училище „Тодор Каблешков” – Пловдив, Средно училище „Димитър Талев” – Добрич, Средно училище „Иван Вазов” – Вършец се проведе дискусия на тема „Личностно развитие”.
Проф. Стаматов говори за същността на позитивното образование. Екипът дискутира въпросите за силните страни на характера и тяхното позитивно влияние върху добрия живот, щастието, търсенето на смисъл, отношенията с другите, справянето с предизвикателствата и резилиънса. Силите на характера и добродетелите са с основополагащо значение за позитивните траектории на личностното развитие. Развитието на силните страни може да се представи като процес, който преминава през определени стадии: осъзнаване, изследване, прилагане, поддържане. На работната среща Димитър Татарски говори за 24 сили на характера, обединени в шест категории добродетели: мъдрост, смелост, човечност, справедливост, умереност, трансцедентност. сподели практики за изграждане на благополучие и характер в училище. Обсъдиха се методи и техники за ефективно прилагане на процеса за развитието на силните страни: съвместно споделяне на преживяванията, обратни връзки, обсъждане, дискусия, въпросници, карта за оценка и самооценка.
📍В зала № 2 с модератор проф. Румяна Неминска и представители на Второ ОУ „П. Р. Славейков” – Стара Загора, Основно училище „Свети Климент Охридски” – Бургас Средно училище „Гео Милев” – Варна, Средно училище „Свети Паисий Хилендарски” – с. Абланица се дискутира темата „Позитивна образователна среда”.
Проф. Румяна Неминска презентира пътя на иновациите, опорните точки на позитивната образователна среда, ролята на учителя – подредител на информация. Представи методи за управление на средата, която да стимулира личностното развитие на всеки един в системата – ученици, родители, училищен екип. Даде примери за изграждане на позитивна образователна среда, в която са осигурени условия на учениците да разгърнат целия си потенциал. Представителите на училищата партньори дискутираха практическите умения и начини за формиране и управление на позитивна образователна среда. Постави се въпросът за сугестопедията като инструмент в обучението.
📍В обучителния център с модератор доц. д-р Дончо Донев и представители на Второ ОУ „П. Р. Славейков” – Стара Загора, Основно училище „Неофит Рилски” – Габрово, Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин Средно училище „Константин Константинов” – Сливен се проведе дискусия на тема „Мотивация за включване”.
Доц. д-р Дончо Донев представи пред екипа модел за създаване на позитивна и мотивираща образователна среда чрез социално и емоционално учене. Този педагого-психологически подход има за цел да създаде и подсили неформалните връзки, като по този начин превърне ученическия клас в общност от съмишленици. Така училищната среда може да стане привлекателна за учениците и да ги мотивира за включване, а чрез тях и родителите им. Всеки се чувства добре там, където знае, че е приет и ценен. Учениците, които се чувстват по подобен начин в училище, с удоволствие биха посещавали часовете и биха полагали старание, без да се страхуват от провал или неуспехи. На дискусията се обсъдиха методи и техники за провокиране и поддържане на любопитство, за стимулиране на ученическите интереси, за външна и вътрешна стимулация на усилието.