Славейковци представиха модел на обърната класна стая на тема: „Да бъдеш бог в Древен Рим”

🔱В актовата зала Елеонора Йорданова – учител по история и цивилизации, и ученици от 5 клас представи модел на обърната класна стая на тема: „Да бъдеш бог в Древен Рим”. 🔱 Ролята на учениците е променена – вместо да са продукт на обучението, те са в центъра на обучението, където могат активно да трупат знания, да участват в собственото си оценяване. Ученичка от класа влиза в ролята на учител и своеобразен режисьор, който представя пантеона на капитолийските богове. Ръководна роля имат още двама ученици, които запознават с особеностите на религията в древен Рим чрез ръчно изработен от тях накит на Слънчевата система. Един след друг излизат ученици, преобразени в древноримски дрехи – всеки със своя роля на древноримски бог. Учениците нагледно прилагат изучения материал според индивидуалното си разбиране и проверяват резултатите от наученото.
✅Представеният модел променя стандартните методи на обучение. Учениците разбират темата в детайли, практикуват и обсъждат наученото, активно си взаимодействат. Ученето не се случва чрез лекционно запознаване с темата, а чрез експериментиране и действие по темата. Фокусът е върху разбирането и прилагането. Учениците са ангажирани, уверени, подкрепяни в развитие на критичното мислене. Иновативният урок допринася за емоционалното себепознание и развитие на социалните умения. Учениците са мотивирани за екипна работа, развиват успешна комуникация чрез разпределяне на роли, полагат усилия за лична индивидуална проекция и осъзнават психологическата ценност на екипния резултат като принос на всеки един от членовете на екипа. Образователният процес се реализира чрез взаимосвързани елементи: позитивен подход и личностно развитие.