Заместник-кметът Радостин Танев: „През месец юни предстои следващото третиране срещу боровата процесионка“

Предстоящите дейности по ограничаване и унищожаване на популацията от борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa, вид гъсеница и молец) в паркове в Стара Загора, засегнати от вредителя, започват през месец юни – оповести заместник-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ на община Стара Загора Радостин Танев.

Активната намеса на Община Стара Загора и ТП „Държавно горско стопанство – Стара Загора“ през есента на 2023 г. не успя да унищожи вредителя. Осъществено беше пръскане от страна на общината на над 400 дка територии, от които парк „Митрополит Методий Кусев“, горските масиви над кв. „Три чучура – север“ и кв. „Дъбрава“, както и още 214 дка общински и 3800 дка държавни, обработени от горското стопанство.

Популацията беше частично ограничена, защото дейностите се извършват в урбанизирана среда и борбата е биологична. Недопустимо е и използване на химичен инсектицид, защото ще се наруши биологичното разнообразие.

„Боровата процесионка няма естествени врагове и борбата с нея е много трудна, но всички предприети мерки ще бъдат бариера за разпространение на популацията.“ – коментира  Радостин Танев

Затова беше сформирана експертна комисия от ландшафтни архитекти и горски служби, които направиха оглед на състоянието на дървесните видове в парк „Митрополит Методий Кусев“. Специалистите взеха решение да се приложи комплексно третиране, което ще протече в няколко етапа.

През месец март тази година започна механично премахване на гнездата на боровата процесионка в изброените райони.

Механичното премахване включва изрязване на гнездата на ларвите вредители по дърветата с автовишка и прибирането им в найлонов чувал, който ще бъде изгорен накрая в инсинератор.

„През юни ще започне поставяне на феромонни капани и в края на септември отново ще се извърши пръскане. За целта ще поискаме разрешение дейностите да бъдат изпълнени с дронове.“- поясни още заместник-кметът Танев.

Парливите космици на боровата процесионка са опасни и причиняват обриви, а при по-чувствителните хора и при домашните животни могат да доведат до респираторни проблеми и алергични реакции. Ето защо е препоръчително да не се пипат гъсениците и белите къдели по дърветата с голи ръце.

Препоръки от РИОСВ-Стара Загора към гражданите при контакт с гъсеницата са да не докосват и да не се доближават до гъсениците или техните гнезда. Да не позволяват на домашните си любимци да се приближават към гъсениците или гнездата. При контакт с боровата процесионка посетете фармацевт за облекчаване на кожни или очни раздразнения. Консултирайте се с лекар, ако смятате, че сте имали сериозна алергична реакция. Посетете ветеринарен лекар, ако смятате, че вашият домашен любимец е бил сериозно засегнат.

Видът “Борова процесионка“ е описан за първи път от австрийци през 1775 г., а от 1910 г. е известен в България. Тя е един от най-разпространените вредители в иглолистните насаждения в страната. Името „процесионка“ е свързано с начина на придвижване на гъсениците от вида, движат се една след друга в процесия. Гъсениците се хранят с иглиците на различни видове бор, с което причиняват обезлистване на дърветата. Ежегодното обезлистване води до физиологично отслабване на растенията, но до момента няма установено загиване на отделно дърво или гора от тяхното нашествие.

Жейна Желева,

главен експерт „Протокол и връзки с обществеността“