Днес е Международният ден за опазване на паметниците на културата

На 18 април ежегодно се отбелязва Международният ден за опазване на паметниците на културата. Денят се чества за пръв път през 1984 г. по решение на ЮНЕСКО, а целта на отбелязването е да се привлече вниманието на обществото във всички страни по света към опазването на културното наследство.

В Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО попадат девет български обекта, седем от които са културни паметници – Мадарският конник, Боянската църква, Ивановските скални църкви, Казанлъшката гробница, Древният Несебър, Рилският манастир, Свещарската гробница и два природни – Националният парк „Пирин“ и резерватът „Сребърна“.

Гордеем се с богатата българска история и нашите културно-исторически паметници. Дестинациите за културен туризъм в страната ни са много. В картата „200 туристически обекта  в България“ е направен подбор на най-впечатляващите туристически забележителности, като 80% от тях са показани с рисунки. Отбелязани са и обектите от Списъка на ЮНЕСКО. На гърба на картата има кратко описание за всеки обект.