Наука и бизнес се обединиха за запазване на традиционните породи свине

Национално сдружение за развъждане на традиционни (местни) породи свине“ бе учредено днес в Тракийски университет по време на учредително събрание. В сдружението с нестопанска цел се включват две от водещите български висши учебни заведения – Тракийски университет – Стара Загора и Университет по хранителни технологии – Пловдив, както и три от водещите животновъдни ферми в страната – Свинекомплекс Голямо Враново-Инвест АД, Чифлик Ливади ЕООД и Порко и поло ООД. На събранието присъства и проф. Алекси Стойков – един от доайените на свиневъдството в България.

Основната цел на сдружението е да обедини усилията на научните среди и бизнеса за опазване на традиционни (местни) породи свине като генетечен ресурс, както и идентифициране на най-добрите в генетично и екстериорно отношение животни. Идеята е не само да се съхранят и възродят тези породи, сред които е и източнобалканската свиня, но и на тяхна база да се създават нови, устойчиви на заболяване хибридни породи. По този начин не само ще бъдат подпомогнати българските фермери да развъждат български породи свине и ще се работи активно за опазване на породите като национационален генетичен фонд, но и ще се предложи на пазара висококачествена и здравословна храна за потребителите.

Това е знаково събитие, което е от значение за продоволствената сигурност на нашата страна“ – коментира ректорът на Тракийски университет проф. Добри Ярков при подписване на учредителните документи и допълни, че двата университета застават зад каузата с целия си научно-изследователски капацитет.

Невена Димитрова