Нов модел за интегрирана детска здравна грижа за близо 70 милиона лева обсъдиха в Стара Загора

На публично обсъждане днес по Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/се представиха проектни идеи, по които предстои да бъдат изпълнявани проекти за над 70 милиона лева.

Надежда Чакърова заместник-кмет „Образование и младежки дейности“ Община Стара Загора сподели с присъстващите: „Това е важен проект за нашата община, и за региона като цяло. Той ни дава шанс да се изгради съвременна и модерна инфраструктура, за да имаме съответно качествено и кадрово обезпечение в детското здравеопазване. С него ще се постави едно добро ново начало.“

Заместник-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева -„Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ допълни още: „Това, за което всички мечтаем е детското здраве и здравеопазване да са на европейско ниво.“

Първата проектна идея на Община Стара Загора, финансирана по програма „Развитие на регионите“ е с индикативен бюджет: 52 милиона лева. Тя включва укрепване капацитета и възможностите за комплексна медицинска грижа в педиатрични отделения/клиники на УМБАЛ Стара Загора. Осигуряване на мерки за енергийна ефективност, зелена градска инфраструктура.Внедряване на интегрирана информационна система за електронно детско и училищно здравеопазване „JoystickKids Healthcare“. Изграждане на интегрирана информационна система между областните и общинските лечебни заведения с телемедицина за осъществяване на консултативна дейност от лечебното заведение.

С индикативен бюджет от 19,5 милиона лева е проектната идея за обособяване на Академичен център за продължаващо обучение със симулационен център – Тракийски университет Стара Загора.Осигуряване на мултифункционална учебна база за обучение на лекари и специалисти по здравни грижи (лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, кинезитерапевти, рентгенови лаборанти) за нуждите на педиатричната помощ.

Настоящата концепция за ИТИ обединява – 18 общини (Стара Загора, Казанлък), 9 държавни и общински болници (УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД), висши и средни училища (Тракийски университет), фирми, НПО, иновативни центрове и Министерството на здравеопазването – за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.

Представената Концепция за интегрирани териториални инвестиции представлява комбинация от 24 проектни идеи, разработени и представени от 18 общини в партньорство с различни заинтересовани страни – университети, НПО, училища, търговски компании и публични институции, както и Министерство на здравеопазването. Общините партньори се намират на територията на 4-те области Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол – Югоизточния регион за развитие, като в тях живее над 85% от населението на региона.

Партньори на Община Стара Загорав проектните идеи са УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и Тракийски университет – Стара Загора.

На срещата присъстваха директорът на болницата проф. д-р Йовчо Йовчев, заместник-ректорът по проектната дейност на Тракийски университет д-р Емил Славов, заместник-кметът на Община Стара Загора „Култура и туризъм“– Милена Желева, общински съветници и експерти.