Министърът на образованието откри „Лаборатория за иновации“ във 2 Основно училище „П.Р.Славейков“

Лично проф. Галин Цоков, Министър на образованието и науката присъства днес на откриването на дейностите по проекта „Лаборатория за иновации” в залата на 2 Основно училище „П.Р.Славейков” в Стара Загора. Училището е едно от 5-тте в България, където ще се реализират подобни лаборатории.

За проф.Цоков тези лаборатории са надграждане на Националната програма за иновативни училища. Докато по програмата има представяне на добри практики, то този път акцентът е на съвместната работа и създаване на методология като общ продукт. „При лабораториите започва момент на свързване на професионалистите, създават се трансинституционални общности, на които целта е създаване на иновативна култура. Нов момент е, че вече се създава мрежа, общност, която работи съвместно. Иновативната култура се изражда постепенно, целта и е промяна в образователната система” – каза проф.Цоков. Той сподели, че темата на лабораторията в Стара Загора е неговото „предпочитание”, защото като учен и преподавател е работил много в тази посока – личностно ориентираната педагогика, основната цел на преподаването в 21 век. Позитивното образование е важен момент на промяна, при него се акцентира на високи постижения при ученика, постигнати от максималното му личностно развитие, благополучието и щастието му в учебната среда. Но позитивното образование учи и на преодоляване на трудности, търсене на смисъла, мотивиране и постигане на ученика, на чувството му за принадлежност /към семейство, училище, град, Родина/. При позитивното образование се набляга не върху грешките и слабостите, а върху силните страни на ученика – каза проф.Цоков.

Той връчи плакет на Министерството на образованието и науката на домакините на лабораторията – на Милена Желязкова, директор на 2 Основно училище „П.Р.Славейков”., която също се обърна с топли думи към всички присъстващи. „От 2017 г. нашето училище е иновативно, тогава се реализира 1 иновация, а сега са вече 6.  Пожелавам ви в тези 4 дни на лабораторията училищни педагози и академически преподаватели да вложите в съвместната си работа ползотворно усилие, идеи, професионализъм и отговорност, за да създадете едно прекрасно методическо помагало.„ – каза Милена Желязкова. Поздрав отправи и Надежда Чакърова, заместник-кмет на Община Стара Загора.

Второ ОУ „П. Р. Славейков” е една от петте “Лаборатории за иновации” 2023 / 2024 г. по Национална програма „Иновации в действие”. Училището е избрано за домакин и организатор в тематично направление „Позитивно образование и личностно развитие”. В периода до 19-ти април предстоят съвместни дейности с представители на десет изявени иновативни училища за изготвяне на общ краен продукт – методическо помагало. Целта е представяне и мултиплициране на успешни иновативни практики в българските образователни институции.

Училищни лаборатории за иновации ще бъдат създадени в пет училища в различни населени места в България.

Това са 108-o Средно училище “Никола Беловеждов” в София, Основно училище “Петко Рачов Славейков” във Варна, Природо-математическа гимназия “Яне Сандански” в Гоце Делчев, Второ основно училище “Петко Рачов Славейков” в Стара Загора и Обединено училище “Неофит Рилски” в село Дерманци, община Луковит. Всички те имат успешен опит в реализиране на иновации.

Всяка от петте лаборатории ще е с различно тематично направление – “Предприемачество и финансова грамотност”, “Екология и зелена енергия”, “Проектно базирано обучение и интегрирано знание”, “Позитивно образование и личностно развитие” и “Образователна интеграция и гражданско образование”. Ще бъдат привлечени учители и директори и от други училища, които ще имат възможност да се запознават с процесите на въвеждане на иновации и да обменят опит. По този начин успешните проекти на дадено училище ще могат да се мултиплицират в повече образователни институции.

Целта е да се формират общности и екипи с визия за сродни образователни иновации чрез представяне и структуриране на идеи, които да доведат до развиване на тематични иновативни мрежи и надградени иновативни модели.

Училищните лаборатории за иновации се създават по Национална програма “Иновации в действие”. Осигурените за целта средства са 150 000 лв. – по 30 000 лв. за всяко от петте училища.

Екип на Долап.бг