Първокласници за 5 паралелки очакват в СУ „Иван Вазов“ за новата учебна година

През учебната 2024/2025 година ще се осъществява прием в първи клас в пет паралелки с групи за целодневно обучение.

СУ „Иван Вазов“ гр. Стара Загора е училище на 183 години, което има богато минало и светло бъдеще. С обновената материална база, целодневната организация на обучение, стол за хранене и просторни физкултурни салони училището е едно от най – предпочитаните в града.

Нашата философия за образованието поставя в центъра ученика, защото той е творецът на бъдещето. Обогатяваме нашите възпитаници с ценности, норми и отношения, присъщи на съвременните цивилизации. Децата в начална степен се чувстват спокойни и мотивирани да участват активно в училищния живот.

С творческо вдъхновение и ентусиазъм, учителите на първокласниците поставят основите на ученето през целия живот. Връх в процеса е „Празникът на буквите“, подготвян и организиран като свидетелство на грамотността. Тук се залага и първият досег с естетиката и изкуството. Богатата украса на класните стаи създават уют, който е така необходим за детската психика и осигуряващ разгръщане на пълния потенциал на всяко дете.

Запазвайки естествената детска любознателност, учителите използват иновативни методи и средства, образователни платформи и ресурси като „Енвижън“ и „Клас бъди“. В същото време възпитаваме у нашите ученици екологично мислене чрез засаждане на дръвчета и цветя в училищния двор.

Непрестанно се насърчават да бъдат активни участници – чрез различни среди за програмиране, позволяващи да се създават анимирани истории, интерактивни игри и сценарии за филми. Благодарение на множеството групи по занимания по интереси в нашето училище има и „Лего роботика“, която е ефективен и забавен начин за учениците да усвоят и приложат знания в областта на математиката, информационните технологии и дори английския език. И всичко това съгласувано с един нов живот и прочит на автентичните български обичаи и традиции, оживяващи в часовете и така привличащи учениците.

STEM е един от подходите, които могат да помогнат да постигнем интеграцията на теорията в практиката, да създадем среда, в която детето ще бъде свой собствен учител, изследовател и пътешественик в областите на науката. Вълнуващи са часовете с проектни дейности, чрез които активно се прилагат научни изследвания в класната стая. Изследователският подход е в основата на дейността по проектите „Космос“, „Религия“ и др.

Ние сме убедени, че най-важните фактори за пълноценното развитие на едно дете са семейството и училището. И силната връзка между тях е от изключително значение. Прекрачвайки училищния праг, родители и първокласници трябва да бъдат уверени, че са в най-доброто училище, с най-прекрасните учители, сред най-ученолюбивите деца.

Мечтаем, вярваме и постигаме“, с надежда за по-добро образование, за по-качествен живот в изграждането на Европа и България на бъдещето!

Средно училище „Иван Вазов“ – „Изживей мечтите си с усмивка!“

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“