100 години от рождението на археолога Димитър Николов отбелязваме на 12 април 2024г. (1924-2007)

Димитър Николов е археолог — нумизмат, учен с голям принос за развитие на музейното дело в Стара Загора и региона.

Роден е на 12.04.1924 г. в с. Долна Гноеница, Оряховско. През 1950 година завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „История“. На 12.04.1951 г. е назначен за уредник в Старозагорския исторически музей. От 1951 до 1982 г. е директор на Окръжния исторически музей в Стара Загора. От 1976 г. до 1985 г. е и директор на ОД «Културно-историческо наследство». От 1963 г. е научен сътрудник по нумизматика, а от 1974 г. е старши научен сътрудник ІІ ст. по антична археология. От 1976 г. до 1984 г. е главен редактор на ИМЮИБ. От 1981 г. до 1985 г. е ръководител на българо-германската археологическа експедиция «Карасура».От 1961 г. е член на СНРБ, а от 1976 е член на ЦС на БИД.

Не можем да не отбележим безспорните заслуги на Димитър Николов като дългогодишен директор на Исторически музей Стара Загора. Той създава силен екип, сред който се отличават имената на Величка Койчева, Петър Коев, Минчо Димитров, Елена Пенева, Христо Буюклиев, Нейчо Кънев, Лилия Филипова и др. Последователно се изграждат отделите „Праистория“, „Антична и Средновековна археология“, „Нумизматика“, „Етнография“, „История на България 15-19в., „Нова история“, „Най-нова история“ и отдел за културно-просветна дейност. В резултат на целенасочена дейност, непрекъснато се попълват и нарастват музейните фондове.

По негово време се уреждат важни музейни обекти и експозиции – Антична подова мозайка (1961), Мемориален комплекс “Бранителите на Стара Загора” (1977), Градски бит XIX в. (1976), Неолитни жилища (1979) и др.

През 1970 г (приблизително) тогавашният директор на Окръжния исторически музей -Стара Загора Димитър Николов публикува съобщение в местния вестник „Септември“ за наличието на подземни средновековни тунели под Стара Загора. Статията е приведена по-долу в оригинален вид. От тогава досега са открити нови тунели, обаче сериозни цялостни проучвания на това забележително историческо откритие не са правени.

По повод 90 години от рождението на Димитър Николов, през 2014г. в Регионален исторически музей Стара Загора се откри нумизматична изложба, посветена на първия нумизмат, работил в музея. Той е автор на различни научни статии в областта на нумизматиката от старозагорско- съкровищата от римски републикански монети в селата Православ и Медово, на римска монетна находка в село Свобода, на колективни находки с монети тракийски херсонес и Аполония Понтика от региона на комплекса „Марица Изток“ и др.

Почетен гражданин на Стара Загора е от месец май 2004 г. Умира през 2007 г. в София.

Научни статии, съобщения и монографии:

1955 г.

 1. Новооткрити паметници в Старозагорския музей. – ИАИ, 20, 1955, с. 575-576.

1956 г.

 1. Окръжен Народен Музей Стара Загора. – С., 1956, 9 с.

 2. Видни старозагорци. – Ст. Загора, 1956, 9 с.

 3. Августа Траяна – Верея. – Наука и техн. за младежта, 1956, 11, с. 7-9.

1957 г.

 1. Стара Загора. Берое-Августа Траяна-Иринополис-Боруй-Ески Загра-Железник [Албум]. – С., 1957, 17 с.

 2. Николов, Д. и П. Коев. Осемдесет години братска дружба. Старозагорски окръг 1877-1957 г. – Ст. Загора, 1957, 66 с.

1958 г.

 1. Нови данни за пътя Филипопол – Ескус. – В: Изследвания в чест на акад. Д. Дечев, С., 1958, с. 285-288.

 2. Из далечното минало на един град. – НР, 1958, № 12, с. 20

1959 г.

 1. Две медни брадвички в Старозагорския музей. – ИАИ, 22, 1959, с. 333.

 2. Нови данни за миналото на Стара Загора. – Археология, 1959, 1-2, с. 59-63.

1960 г.

 1. Археологическият отдел на Старозагорския музей. – Археология, 1960, 2, с. 66-69.

 2. Николов, Д. и Е. Манасиева. Паметниците на културата и тяхното значение в подобрявянето на учебно-възпитателната работа по история. – Истор. и геогр., 1960, 4, с. 25-27.

 3. Николов, Д. и В. Койчева. Нови данни за дейността на Вела Благоева в Стара Загора. – И пр., 1960, 5, с. 106-108.

 4. Народен музей Стара Загора. Албум. – С., 1960, 30 с., с ил.

1961 г.

 1. Со времен фракийцев. – Болгария, 1961, 10.

 2. Две колективни находки от бронзови монети при Ново село, Старозагорско. – Археология, 1961, 2, с. 31-34.

 3. Тракийски колесници край Стара Загора. – Археология, 1961, 3, с. 8-17.

 4. Златни фиали от с. Даскал Атанасово. – В: Изследвания в памет на Карел Шкорпил, С., 1961, с. 367-368.

1962 г.

 1. Монетна находка от с. Свобода, Старозагорско. – Археология, 1962, 3, с. 21-29.

1963 г.

 1. Нови колективни находки от монети на Парион, Тракийски Херсонес и Аполония Понтика. – Археология, 1963, 4, с. 39-42.

 2. Николов, Д. и В. Койчева. Непубликувани писма от Вела Благоева до Атанас Илиев. – МПК, 1963, 4, с. 17.

1964 г.

 1. Колективни находки от римски републикански монети в Старозагорско. – ИАИ, 27, 1964, с. 154-180.

1965 г.

 1. Николов, Д. и Г. Матев. Нужна е осведоменост и добросъвестност. – Бълг. журналист, 1965, 8, с. 8-9.

 2. Августа Траяна-Верея – II-VI в. – Археология, 1965, 3, с. 11-21.

 3. Буюклиев, Х. и М. Димитров, Д. Николов. Окръжен народен музей Стара Загора. Старо изкуство (Албум). – С., 1965, 167 с., с ил.

1966 г.

 1. Николов, Д. и В. Койчева Участие на Стара Загора в антифашистката борба. – В: История на Стара Загора, С., 1966, с. 143-164.

 2. Николов, Д. и К. Кемалов. Византийски моливдовул от с. Вълкосел, Благоевградско. – МПК, 1966, 4, с. 14-15

 3. Николов, Д. и В. Койчева. Въпроси на историята в «Български диалектен атлас». – И Пр., 1966, 4, с. 128-131.

1967 г.

 1. Николов, Д. и Х. Буюклиев. Тракийски могилни гробове от Чаталка, Старозагорско. – Археология, 1967, 1, с. 19-31.

 2. [Шестдесет] 60 години Окръжен исторически музей Стара Загора. – МПК, 1967, 2, с. 44-46.

 3. Николов, Д. и Х. Буюклиев. Нови тракийски могилни погребения от Чаталка, Старозагорско. – Археология, 1967, 3, с.10-25.

 4. Археологически разкопки и проучвания в Старозагорски окръг. – Археология, 1967, 4, с. 30-39.

1968 г.

 1. Строителен надпис от римска баня край Стара Загора. – Археология, 1968, 1, с. 43-48.

 2. Николов, Д. и В. Койчева. Каменни надписи от ХVІІІ век в Стара Загора. – ИЕИ, 11, 1968, с. 119-138.

1969 г.

 1. Кольо Ганчев. – В: Будители на нацията, С., 1969, с. 289-290.

 2. Българска изложба в гр. Монреал [Канада]. – МПК, 1969, 3, с. 47-48.

1970 г.

 1. Николов, Д. и Х. Буюклиев. Разкопки на могилен некропол при Чаталка през 1967 г. – Археология, 1970, 2, с. 52-67.

 2. Une villa rustica prez de Stara Zagora. – In : Actes du I congres international Balkanique et de lEuropes du Sud.,Sofia, 1970, 2, р. 513.

1971 г.

 1. Николов, Д. и В. Койчева. Каменни надписи от Старозагорско, свързани с дейността на еснафските организации през Възраждането. – МПК, 1971, 1, с. 24-26

 2. Николов, Д. и др. Културно-исторически забележителности на Стара Загора [пътеводител]. – С., 1971, 73 с.

Авт. колектив.

 1. Николов, Д. и Х. Буюклиев. Нови посветителни надписи на Долихен от Стара Загора. – Археология, 1971, 1, с. 41-48.

1972 г.

 1. Поземлените отношения в Римска Тракия. – В: Първи конгрес на БИД, С., 1972, с. 369-374.

 2. Новооткрити посветителни надписи от Стара Загора. – ИАИ, 33, 1972, с.135-139.

 3. Познавате ли града в който живеете (Стара Загора минало, настояще, бъдеще). – Ст. Загора, 1972, 25 с.

 4. Nikolov, D and Hr. Bujkliev. New inscription dedicated Jupiter Dolichenus in Stara Zagora, Bulgaria. – Acta archeologica, Budapest, 24, 1972, 4, р. 415-419.

1973 г.

 1. Николов, Д. и К. Косева, П. Коев. [Осемдесет] 80 години Старозагорска градска партийна организация [Албум]. – Ст. Загора, 1973, 270 с.

1974 г.

 1. Едно посещение в Египет. – МПК, 1974, 1, с. 71-79.

 2. Академик Димитър П. Димитров. – МПК, 1974, 2-3, с. 120-121.

1975 г.

 1. Едрите поземлени имения в Римска Тракия. – МПК, 1975, 1-2, с. 3-9.

 2. Обществеността с поглед към културното наследство. – МПК, 1975, 1-2, с. 88.

 3. Водоснабдяването и водните съоръжения в нашите земи в древността. – Год. на нац. политехн. музей, 1975, 4, с. 7-13.

 4. Христо Райков 1889-1973 г. – Археология, 1975, 2, с. 68-69.

1976 г.

 1. Археологические данные о разложении робовладельческого способа производства и установлении колоната в Римской Фракии. – В: [Шестнадцатая]ХIV Междунар. конференция античников соц. стран, Ереван, 18-23.V.1976. Тезисы докладов, Ереван, 1976, с. 309-310.

 2. The Thracoroman villa Chatalka, in Stara Zagora, Bulgaria. – Oxford British Arheol., Reports, 1976, 174 p.; 118 fig.BAR Suppiemehtary Series XVII].

1977 г.

 1. Стара Загора-Шипка-Шейново 1877-1977. – Ст. Загора, 1977, 72 с. (Библиотека Нашето минало).

 2. Николов, Д. и др. Културно-исторически забележителности, Ст. Загора. Пътеводител. – С., 1977, 144 с.

Др. авт.: Х. Буюклиев, М. Димитров, П.Коев, В.Койчева, К.Косева, Е. Пенева

1978 г.

 1. Античните градове в Тракия. – МПК, 1978, 2, с. 5-9.

 2. Вълков, В. и др. Освобождението 1877-1878 [Албум]. – С., 1978, 205 с.

Др. авт.: Д. Николов, В. Койчева, Н. Кънев

1979 г.

 1. Берое-Августа Траяна-Верея. – В: Стара Загора от Берое до наши дни., Ст. Загора, 1979, 127 с. (Библиотека Нашето минало).

 2. Археологические свидетельства о разложении робовладельческого способа производства и установлении колоната в Римской Фракии. – В: Проблемы античной истории и культуры. Доклады ХIV ЕЙРЕНЕ, 2, Ереван, 1979, с. 380-388.

 3. Caracteristiques des colonies greques, situees au bord de la Mer Noire du point de vue demographique et economique (Rezume).- I: Thracia Pontica I-er simposium international. „La Mer Noire et le Monde Mediterraneen“, Sozopol 1979, Созопол, 1979, с. 48-49.

 4. Николов, Д. и др. Стара Загора–Шипка-Шейново 1877-1878 . – С., 1979, 271 с.

Др. авт:. В. Койчева, В. Вълков, И. Христов, Н. Кънев, С. Тодоров

 1. Николов, Д. и др. Стара Загора –Шипка-Шейново [Албум]. – С., 1979, 71 с.

Др. авт:. В. Койчева, В. Вълков, И. Христов, Н. Кънев, С. Тодоров

 1. Николов, Д. и Д. Янков. Проучвания на обект” „Форум на Августа Траяна” в Стара Загора. – АОР през 1978 г. ХХІV нац. конференция в гр. Пазарджик. – С., 1979, с. 76-77.

 2. Николов, Д. и Д. Янков. Разкопки на крепостната стена на Августа Траяна-Верея. – А О Р през 1978 г., С., 1979, с. 78.

 3. Водоснабдяването на Августа Траяна. – ИМЮИБ, 2, 1979, Пловдив, с. 37-50

1980 г.

 1. Археологически проблеми на Стара Загора. Берое-Августа Траяна-Верея-Иринополис-Боруй-Стара Загора. – МПК, 1980, 3, с. 3-6.

 2. Николов, Д. и Д. Янков. Антични водоснабдителни съоръжения в Стара Загора и Старозагорско. – ИМЮИБ, 3, 1980, с. 17-21.

 3. Николов, Д. и К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на обект «Партиен дом». Разкопки на ул. «Доньо Пехливанов» в Стара Загора. – АОР през 1979 г. ХХV нац. конфепенция в гр. Хасково. Посвещава се на 75—годишнината от битката при Клокотница. – С., 1980, с. 124.

 4. Николов, Д. и К. Калчев, Д. Янков. Разкопки на обект «Надгробни могили» – външно насипище «Дряново» на Рудник 3 в Марица-изток, с. Медникарово. – АОР през 1979 г. ХХV нац. конфепенция в гр. Хасково. Посвещава се на 75—годишнината от битката при Клокотница. – С., 1980, с. 57.

 5. Partiqularites des villes antiques en Trace romaine. – In: Actes du II congres international de tracologie, Bucarest, 1980, p. 371-374.

1982 г.

 1. Старозагорският окръжен музей на 75 години. – ИМЮИБ, 5, 1982, с. 207-212.

 2. Тракийските градове като държавни образувания. – В: България 1300. Институции и държавна традиция. Доклади на III конгрес на БИД, 1981, С., 1982, с. 85-90.

 3. Организация на градовете в Римска Тракия. – В: Първи национален симпозиум „Поселищен живот в Тракия“, Ямбол, 1982, с. 90-100.

 4. Някои бележки по интерпретацията на вилата в кв. Обеля в София [Рецензия]. – Археология, 3-4, 1982, с. 74-76.

 5. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки на надгробни могили. Сондажни проучвания на м. «Калето» при с. Рупките, Старозагорско. – АОР през 1981 г. ХХVІІ нац. конфепенция в Михайловград, Михайловград, 1982, с. 31-32 и 62.

Др. авт.: М. Вендел, Б. Бьотгер, Д. Янков, К. Калчев.

 1. Caracteristique economique et demografique des colonies greques du litoral de la Mer Noire. – In: Terra Pontika I. Premier simposium intertant.,Sozopol 1979. Theme general „La Mer Noire et le Monde Mediterraneen“. S., 1982, p. 97-107.

 2. Monumentale Steinskulpturen auf einem Tumulus bei Dorf Arnautito, bez. Stara Zagora. – In: Wissenschatliche Zeitschrift dez Humbold universitat zu Berline, Berlin, 31, 1982, p. 136.

1983 г.

 1. Икономическа и демографска характеристика на гръцките колонии по Черноморското крайбрежие. – Векове, 2, 1983, с. 59-65.

 2. В. И. Кадеев. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры, Харьков, 1981, 144 с. (Рецензия). – Археология, 3, 1983, с. 73-75.

 3. Города в Римской Фракии поздней античности. – Consilium Eirene, Prague, 1982, Vol. 2, Прага, 1983, с. 154-159.

 4. Николов, Д. и Д. Янков, К. Калчев. Разкопки на обект «Младежки дом» в Стара Загора. – АОР през 1982 г. – Плевен, 1983, с. 68 и 132.

 5. Николов, Д. и К. Калчев, Г. Кабакчиева. Разкопки на укрепено селище в м. «Градовете» над с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1983 г. – Плевен, 1983, с. 74.

 6. 69. Begin und erste Ergebnisse arhaologischer Ausgrabunger in der antiken Strassenstation Karasura bei Stara Zagora, VB Bulgarien. – Klio, 65, 1983, p. 5-7.

Авт. колектив

1984 г.

 1. Тракийската вила при Чаталка, Старозагорско. – РП, 1984, 11, с. 5-73.

 2. [Седми] VII Международен симпозиум по античен бронз в Римската империя и древна Тракия. – МПК, 5, 1984, с. 60.

 3. Николов, Д. и др. Августа Траяна – Берое. – Античен бронз [Каталог], С., 1984, с. 3-5.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков, К. Калчев.

 1. Николов, Д. и др. Разкопки в м. «Градовете» над с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1983 г. , Смолян, 1984, с. 96.

Др. авт.: Г. Кабакчиева, К. Калчев, К. Стефанова.

 1. 72. La propriete fonciere et le droit d’heritage en Thrace. – In: Driter internationaler thrakologischer kongress, Vien, 2, p. 232-235.

1985 г.

 1. Организация на селското стопанство в Римска Тракия. – Thracia, 7, 1985, с. 59-65.

 2. Организация на селското стопанство В Римска Тракия. – Год. СУ „Кл. Охридски“, Истор. фак., 2, 1985, с. 318-324.

 3. Градовете в Римска Тракия през късната античност. – В: [Сто] 100 години Народен археологически музей Пловдив, 2, Пловдив, 1985, с. 127-132.

 4. Николов, Д. и др. Археологически разкопки в м. «Градовете» над с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1984 г. ХХХ нац. конхеренция по археология, Сливен, 1985, с.157.

Др. авт.: Г. Кабакчиева, К. Калчев, К. Стефанова.

 1. Николов, Д. и др. Разкопки на антична пътна станция Карасура при с. Рупките, Старозагорско. – АОР през 1984 г. , Сливен, 1985, с. 152-153.

Др. авт.: Д. Янков, М. Вендел, и Б. Бьотгер

 1. Николов и др. Археологически проучвания на средновековни обекти в Стара Загора. – АОР през 1884 г. ХХХ национална конференция по археология, Сливен, 1985, с. 279-281.

Др. авт. : Х. Буюклиев, К. Калчев, Д. Янков.

 1. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки в Стара Загора. – АОР през 1984 г. ХХХ нац. конференция по археология, Сливен, 1985, с.279-281.

Др. авт. : Х. Буюклиев, К. Калчев, Д. Янков.

 1. Николов, Д. и К. Калчев. Разкопки на обект «Партиен дом» в Стара Загора.- ИМЮИБ, 8, 1985, с.31-48.

1986 г.

 1. Бронзова ваза с подвизите на Херакъл. – Векове, 1986, № 5, с. 47-51.

 2. Моите бригадирски дни. – МПК, 4, 1986, с. 11-12.

 3. Николов, Д. и др. Спасителни разкопки на обект «Централен площад» в Стара Загора. – АОР през 1985 г., В. Търново, 1986, с. 75.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков, К. Калчев.

 1. Николов, Д. и К. Калчев, Г. Кабакчиева. Укрепено антично селище при с. Крън, Старозагорски окръг. – АОР през 1985 г., В. Търново, 1986, с. 108.

 2. Николов, Д. и К. Калчев. Спасителни разкопки на обект «Младежки дом» в Стара Загора през 1982 г. – ИМЮИБ, 9, 1986, с. 35-53.

 3. Организация промышленного производства в римских провинциях Фракия и Мизия IVI в. – In: Аcta Centri historiaeTerra antiqua balkanica„. 1, Sofia, 1986, p. 93-97.

 4. Karasura-antike Strassenstation und mittelalterische Siedlung bei Rupkite (VR Bulgarien). Das Altertum, 1986, 2, р. 85-91.

 5. Die thrakische Villa Catalka. Bull. Assos. internat. pour L’etude de la mozaique antique, 11, 1986, p. 940.

1987 г.

 1. За характера на Рогозенското съкровище. – Археология, 3, 1987, с. 64-66.

 2. Une inscription de construction demacellum a Augusta Trajana (aujourdui Stara Zagora Bulgarie). – In: Acta centri historiae „Terra antiqua balkanika“ II – Actes du IX congres d’epigraphie greque et latine. S., 1987, p. 259.

 3. L’ensemble du forum d’Dugusta Trajana-Beroe. Recherches sur la culture en Mesie et en Thrace (Bulgaria) II-e – IV-e siecles. ИАИ, 37, 1987, с. 96-107.

1989 г.

 1. Велков, В. и Д. Николов. Култово сдружение [σπέίρα] в Августа Траяна [Тракия]. – Археология, 1, 1989, с. 16-20.

1990 г.

 1. Бронзово огледало-медалион с името на Нерон. – Нумизматика, 1, 1990, с. 22-25.

 2. Водоснабдяването в късноантичния град Кабиле. – ИМЮИБ, 13, 1990, с. 15-30.

 3. Ветерани от Legio Ulpia XXX в Августа Траяна [провинция Тракия]. – Археология, 4, 1990, с. 34-36.

 4. Mezideva a Thracian settlement in Late Antiquity. Terra antiqua balkanika,5, 1990, p. 166-172.

1991 г.

 1. Поява и развитие на градовете на Балканския полуостров. – В: Археологически проучвания Марица-изток, 1, С., 1991, с. 83-90.

 2. Историография на тракийския град Севтополис. – В: Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край, Казанлък, 1991, с. 71-78.

1992 г.

 1. Карасура в системата на късноантичните селища в Мизия и Тракия. – В: [Осемдесет и пет] 85 години Исторически музей Стара Загора. [Юб.сб.], Ст. Загора, 1992, с. 89-98.

 2. Николов, Д. и К. Калчев. Раннохристиянски комплекс в Августа Траяна. – ИМЮИБ, 15, 1992, с. 29-44.

1993 г.

 1. Антични и късноантични пътища в Североизточна Тракия. – В: Североизточна Тракия и Византия през IV-ХIV в., София -Сливен, 1993, с. 31-36.

1994 г.

 1. Охраната на пътищата в древна Тракия и Мизия. – В: Трети международен симпозиум „Кабиле“. Поселищен живот в Древна Тракия, Ямбол, 1994, с. 125-131.

 2. Още за могилните погребения. – В: Първи международен симпозиум „Севтополис“.“Надгробните могили в Югоизточна Европа“, В. Търново, 1994, с. 179-182.

 3. Къде е бил град Севтополис [Сб. посветен на 75 год. на Митьо Кънчев]. – В: Марица-изток, 2 , 1994, с. 195-197.

 4. Поява и развитие на религиозните култове по нашите земи. – В: Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите (резюмета). – Смолян, 1994, с. 37-39.

1995 г.

 1. За стратегиите и регионите в Тракия и Мизия. – ИМЮИБ, 18, 1995, с. 29-37.

1996 г.

 1. Социаликономическа структура на Римска Тракия и управлението на Августа Траяна. – В: [Сто двадесет и пет] 125 години с името Стара Загора. Материали за историята на Стара Загора. – Ст. Загора, 1996, с. 32-34.

 2. Древни извори. – Участие (Ст. Загора), 1, 1996, с. 8-9.

 3. Тайните на могилите в българските земи. – Участие (Ст. Загора), 1, 1996, с. 41-43.

За него:

 1. Янков, Димитър. Димитър Николов на 80 г. – ИМЮИБ, 21, 2005, с. 274-276.

 2. Памет за Димитър Николов. – ИМЮИБ, 23, Сливен, 2007, с.256-257.

Росица Ранчева