Кръгла маса на тема Балансиране на енергийния преход: разгръщане на технологиите за съхранение на енергия в България

Кръгла маса на тема Балансиране на енергийния преход: разгръщане на технологиите за съхранение на енергия в България

11 април 2024 г.

Комплекс Зеленият Хълм, Стара Загора

Стара Загора е регионът, в който се очаква процесът на зелена трансформация да има най-осезаеми последици. Това включва и интегрирането на ВЕИ технологии и системи за съхранение на енергия. Батерийните технологии ще улеснят пътя към декарбонизацията и ще предоставят на електроразпределителните дружества сигурност при нарастването на присъединените към мрежата променливи технологии за възобновяема енергия като вятърна и слънчева енергия. За да бъде оползотворен максимално техният потенциал е необходимо да се направи преглед на основните регулаторни и икономически пречки, както и да се споделят добри практики от най-напредналите пазари в света за преодоляването.

Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Търговско-промишлена палата Стара Загора организираткръгла маса на 11април 2024 г.в Стара Загора, на която щесе обсъдят възможностите, които биха се разкрили пред българския бизнес в процеса на  внедряване на системи за съхранение в енергийната система на България.

В първата част на събитието ще бъдат обсъдени възможностите за развитието на енергийната система на България чрез схемите за финансиране на системи за съхранение, които са включени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат идентифицирани и възможните подходи за премахването на пречките пред отключването на целия сектор. Във втората част, представители на бизнеса ще разкрият техните планове за инвестиции в сектора и ролята, която могат да изиграят батериите за продължаващата децентрализация на електроенергийното производство и потребление като подход, както за декарбонизация на бизнес процесите, така и за оптимизиране на производствените разходи.

На основата на дискусиите ще бъдат разработени краткосрочни и дългосрочни мерки за развитието на сектора в контекста на стратегическите национални документи – Интегриран план за Енергетика и климат и Териториалните планове за справедлив преход.

Кръглата маса ще се опита да даде отговор на следните въпроси:

  • Какви възможности за развитие на регионалната икономика на Стара Загораби отключило ускореното внедряване на системи за съхранение на енергия?
  • Кои са най-добрите практики в Европейския съюз за максимизиране наползите за местните предприятия и общности?
  • Какви са основните предпоставки пред успешното разгръщане насистемите за съхранение на енергия в област Стара Загора?

Сред участниците в кръглата маса ще бъдат:

  • Румяна Грозева, Изпълнителен директор, Агенция за регионално икономическо развитие
  • Димитър Цвятков, Партньор и Съ-ръководител, отдел Енергетика, проекти и строителство, Си Ем Ес София
  • Иван Цанков, Изпълнителен директор, AES България
  • Цветелина Бориславова, Председател на Надзорния съвет, Българско-американска кредитна банка
  • Драгомир Иванов, Изпълнителен директор, Хидрогенера
  • Димитър Бартов, Управител, СинергонЕнерджи
  • Красимира Соколова, Зам. Председател, Търговско-промишлена палата – Стара Загора

По време на събитието ще бъдат представени и резултатите от проект Кръгова икономика Норвежка подкрепа за зелени иновации в МСП