Регионална среща на социално отговорните работодатели се проведе в Стара Загора

Срещата беше организирана от сп. Enterprise и Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР).

Участие в дискусиите взеха Радостин Танев заместник – кмет „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“, Наталия Христова изпълнителен директор на Националната асоциация на социално отговорните работодатели „НАСОР“, Нели Костадинова експерт Регионален център за развитие на социалната икономика към МТСП и д-р Бойко Таков изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

В приветствието си заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев сподели: „Радвам се, че имаме възможност да се видим и по тази тема, защото тя е изключително важна не само за бизнеса, бих казал за администрацията и за целия регион. Община Стара Загора има социално предприятие, но и доста хора, с които работим. Надявам се от тази среща да излязат и добри предложения за промени в законодателството, които да помогнат за още по-доброто развитие на социално отговорните предприятия“.

Бяха дискутирани темите за корпоративната социална отговорност и ползите за бизнеса и обществото. Също така и партньорството между институциите, работодателите, хората с увреждания, техните възможности и потребности. Обсъдени бяха възможностите за развитие на условията в България за реализиране на социална отговорност, развитие на успешни практики, осигуряване на съвременни модели на приобщаваща заетост и по-добър живот за хората.

Сред присъстващите бяха управителят на общинското дружество „Мересев“ ЕООД Мехмед Зейнел, Антон Тонев, заместник-председател на Общинския съвет в Стара Загора – член на постоянната комисия по социална политика в местния парламент. Участваха представители на бизнеса, на сдружение „Самаряни“, експерти и заинтересовани страни.

Идеята за създаването на НАСОР включва обединяване на най-голяма част от работодателите в България около каузата за принос в социалното развитие на България, чрез подкрепа на бизнеса и други сектори, повишаване ефективността на дейността им и създаване на възможности за развитие на социалните им отговорности, чрез мотивиране и подкрепа за поемане на повече социална отговорност, партньорство с държавата и местните власти и реално включване в процеса за подобряване на качеството на живота в България.

Водещ фокус в цялата дейност на организацията са хората с увреждания и осигуряване на подкрепа за тях, чрез най-силния инструмент – предлагане на работни места, осигуряване на заетост и самостоятелност в личностното им развитие и адекватно участие в обществените процеси на създаване и потребяване на обществените ресурси и постигане на по-добър живот.

Жейна Желева