Летен лагер в местността „Каваци“ за близо 750 деца осигурява Община Стара Загора

За поредна година Община Стара Загора организира летен отдих за деца и ученици в почивна станция „Стара Загора“ в местността „Каваци“. Край Созопол ще събират тен и слънчеви емоции близо 750 деца и ученици от общината. Организираните 10 смени ще започнат на 1 юли и ще продължат до 30 август.

Заявки за участие в летния отдих се изпращат от образователни институции, спортни и клубове, читалища и други организации в срок до 30 април 2024 г. в деловодството на Община Стара Загора.

Не се допускат индивидуални заявки от физически лица. Те следва да бъдат отправяни към институциите/клубовете, които посещава детето/ученикът.

Смените се организират съобразно подадените в писмен вид заявки за ползване на почивната станция, които ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване в Община Стара Загора, до запълване на лагерните смени.

От отдел „Образование и младежки дейности“ на Общинска администрация уточняват, че интересът към летния лагер нараства всяка година и, за да имат възможност повече деца и ученици да се включат в отдиха, през 2024 г. се организират 10 лагерни смени за период от 7 дни.

Почивната станция, която е на метри от лазурното море и финия пясък, очаква своите малки гости от училища, спортни клубове, школи и читалища.

Повече информация можете да получите от специализираната администрация на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора.

Жейна Желева