Световен ден на ромите честваме на 8 април

На 8 април ромите по цял свят отдават почит към своите жертви през Втората световна война. Обявен е като ден на ромите през 1990 г., по време на 4-тия Световен ромски конгрес на Международната организация „Романо юнион“, в чест на първата значима международна среща на представители на ромския етнос – Първият Ромски конгрес, проведен на 8 април 1971 г. в Лондон.

През 1992 година ООН и Европейският съюз, по предложение на Международната организация „Романо юнион“, обявяват 8 април за Международен ден на ромите. На конгреса са приети ромски химн и знаме. Химнът е популярната и в България песен „Джелем, джелем“.

Знамето на организацията е червено колело с 16 спици върху полета в синьо и зелено. Полетата символизират небето и тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото.

Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа с население, възлизащо на около 10—12 милиона, като повече от шест милиона живеят в ЕС, а четири — в държавите, обхванати от процеса на разширяване (региона на Западните Балкани, Турция, Украйна, Република Молдова и Грузия).

Въпреки че положението им се е подобрило значително както в ЕС, така и в държавите, обхванати от процеса на разширяване — предимно в областта на образованието — Европа все още трябва да направи много, за да постигне истинско равенство за ромите. Маргинализацията продължава да е факт и в своето ежедневие много роми продължават да се сблъскват с комбинация от широкоразпространена дискриминация, антиромски расизъм и нагласи, както и социално-икономическо изключване, съобщават от Европейската комисия.