Продължава приема на документи на кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Стара Загора

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт, Общински съвет Стара Загора, със свое решение №221 от Протокол №9 от 11.03.2024 г., откри процедура за определяне на 13 души – кандидати за съдебни заседатели при Районен съд – Стара Загора, за попълване на списъка на съдебните заседатели при същия съд за предстоящия мандат 2024 г. – 2028 г.

Всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в Деловодството на Общинска администрация Стара Загора се приемат документите на кандидатите. Срокът за входиране на необходимата документация е до 18 април.

Желаещите трябва да са дееспособни български граждани, както и да отговарят на следните изисквания: да са на възраст от 21 до 68 години; да имат настоящ адрес в Община Стара Загора, попадаща в рамките на съдебния район на Районен съд Стара Загора; да имат завършено най-малко средно образование; да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания.

Всички необходими критерии са публикувани в секция Обявления на Общински съвет в официалния сайт на Община Стара Загора – https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-sadebni-zasedateli-za-rayonen-sad-stara-zagorabg-1bg-1bg-1