Покана за информационно събитие във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за изпълнение на ПИРО

Община Стара Загора в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, кани всички заинтересовани страни на информационно събитие на 15.04.2024 г. /понеделник/ от 15.00 часа, зала „Славейков“ във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора.

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора, както и насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

На събитието Община Стара Загора ще представи своите намерения за участие с проекти идеи в процедурата за подбор, а заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи.

Събитието е възможност гражданите да се запознаят с бъдещите намерения на община Стара Загора и да подкрепят изпълнението на проектите на следваща фаза, както и възможност за доразвиване и надграждане на проектните идеи на общината или на други заинтересовани страни, които да прераснат в интегрирани партньорски проектни идеи.

На интернет страницата на Община Стара Загора е публикувана покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора, както и важна информация за допустими мерки по програмата, допустими бенефициенти, условия за кандидатстване.

Линк към поканата:

https://starazagora.bg/bg/obyavleniya/pokana-za-podavane-na-proektni-idei-za-izpalnenie-na-plana-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-stara-zagora

Община Стара Загора