Нещо много интересно ще се случи в небето на 8 април 2024-та

Общо четири затъмнения на двата основни за Земята небесни обекта ще се случат през 2024 г.. Две от тях ще бъдат слънчеви – пълно на 8 април и пръстеновидно на 2 октомври. Другите две ще бъдат лунни – от полусянката на нашата планета на 25 март и частично с малка фаза на 18 септември.

От България ще може да се наблюдава само второто лунно затъмнение – това на 18 септември, съобщи пред БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН и катедра „Астрономия“ при СУ „Св. Климент Охридски“.

Най-интересно явление за годината безспорно ще бъде пълното слънчево затъмнение на 8 април. То ще се наблюдава най-добре от Мексико и от централната част на САЩ, уточни специалистът. Пръстеновидното слънчево затъмнение на 2 октомври ще бъде видимо от южните части на Чили и Аржентина.

Маркишки е автор на вече традиционното издание на катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Гид на любителя астроном“. То се разпространява безплатно и съдържа информация за предстоящите през годината по-забележителни астрономически явления, като е отделено повече внимание на условията за тяхното наблюдение от България. Предстои публикуването на изданието на гида за 2024 г.

Две слънчеви и две лунни затъмнения можеше да бъдат наблюдавани и през 2023 г. От територията на нашата страна можеше да се наблюдават само двете лунни затъмнения