2023 – една по-добра библиотечна година в област Стара Загора

Опасна работа е да предсказваш бъдещето. Въпреки това, без да предсказваме някакви конкретни събития, добра практика е  ежегодно да разглеждаме широките тенденции за промени в сферата на обществените библиотеки от региона и с любопитство да се подготвим за това, което изглежда най-вероятно.
На работна среща в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора пред 79 библиотекари от цялата област Стара Загора се представиха резултатите от проучването за дейността на обществените библиотеки от региона.
Уникални библиотеки, уникални библиотекари с уникални идеи създават нематериални активи, концепции за развитие на информационната среда, създават култура, образование и са точно там, къде трябва да бъдат – до хората, до всички хора от най-малките прохождащи читатели, през четящите семейства, до трудно ходещите читатели останали сами и … само с библиотеката. Единствен стереотип, че в библиотеките ще те посрещнат с усмивка и ще си тръгнеш с нужната информация.
Обществените библиотеки в област Стара Загора надхвърлят възможностите на Гугъл и удовлетворяват информационните и културни потребности на читателите си, стоят безусловно до тях и създават мислещи хора, различно мислещи, толкова – колкото са различни 177-те обществени библиотеки. В тяхното ежедневие работата с читатели не основано на „копи – пейст“. Обществен достъп до информация, постоянен ръст и индивидуално предлагане на всеки потребител – информация, предлагана не по рецепта, но с качествен подбор. Информация, която се предлага в уютна и непосредствена обстановка, на чашка чай или кафе с възможност да поседиш с приятели, да „пошумиш“ в библиотеката. В старозагорските библиотеки всеки е добре дошъл и има право на свое пространство и своя дейност
Поредна година за библиотеките от региона, по-добра от предходната, по-добра и по-съвършена за професионалното формиране и развитие на кадрите, по-добро комплектуване и повече книги по проекти, повече читатели, повече информация, повече възможни решения за хората на пазара на труда, повече здравна информация, с една дума: „повече“ от традиционните и основни библиотечни услуги и дейност подкрепена с новите технологии.
Безусловно, библиотеките от област Стара Загора формират положителен имидж на съсловието по следните показатели:
1. Набавени библиотечни документи: с 3362 са повече новите книги, като има 17 библиотеки повече от одобрените по програма на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2023 в сравнение с 2022 г. има отчетен и ръст в 9 от 11 общини по осигуряването с нови непериодични документи на жител.
2. Вторичен подбор и отчисления: 4776 повече отчислени в сравнение с 2022 г.
3. Ръст в процент на използван фонд в 6 от 11 общини. С най-висок ръст е община Чирпан с 1,8%, следвана от община Казанлък с 1,6%. Стабилното повишаване на процент използван фонд се дължи на последователната работа по вторичен подбор и отчисления от БФ, а оттам и на ръст на показателя обращаемост на фонда за региона от 0,13 на 0,53.
4. Ръст в процент на регистрираните потребители (със 773 повече от 2022 г., от 561 са до 14 години) и съответен ръст с 2% в показателя обхватност сред населението).
5. В 25 обществени библиотеки осигуряват социална, информационна, културна и образователна подкрепа за 1527 потребители със специални потребности в региона, като по този начин осигуряват законовото право на всички категории равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване и съдействат за изграждането на гражданското и информационното общество.
6. 70 библиотеки осигуряват услугата доставка до дома на потребителя (с 20 повече от 2022 г.) за 793 потребители, на които са осигурени 4815 библиотечни документа. Услугата, в която участват и много доброволци сред децата в населените места допринася за запазването на броя на библиотечните потребители, а също така играе хуманна роля, като помага на възрастните и немощните хора да поддържат социални връзки, реализирани чрез четене и общуване.
7. Ръст в 8 от 11 общини по показателя посещаемост в библиотеката на лица от населението, което трябва да бъде обслужвано за 2023 година, на основа общия брой на населението в област Стара Загора.
8. Подобряване на библиотечното и информационно обслужване за жителите и гостите на област Стара Загора, за които през 2023 година са раздадени 32482 повече библиотечни документи в сравнение с предходната 2022 година и ръст на читаемостта в 6 от 11 общини.
9. С 88 бр. са се увеличили компютрите с осигурен достъп до интернет в региона, от които 51 са осигурени за информационно осигуряване на потребителите.
10. В 4 от 11 общини има ръст в осигуряването на допълнителни собствени приходи с работа по проекти и програми, а в 5 общини има ръст общинското дофинансиране. Всичко приходи за обществените библиотеки в региона и читалищата, към които са по-голямата част от тях са се увеличили с 1 371 604,17 лв. в сравнение с 2022 година.
Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора изпълнявайки задачите си на регионален културен институт и основна обществена библиотека на територията на региона извършва ежегодно координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките в област Стара Загора. Проведени са: 2 регионални работни срещи; 4 теренни анкетни проучвания с 34 анализа и препоръки в 4 общини (Братя Даскалови, Казанлък, Опан и Стара Загора); 45 работни срещи на място в библиотеките с обучение и практика; два четиридневни практикума за библиотекари без професионален опит; 797 консултации; 269 изпратени информационни материали. Общо участниците в методическите дейности са 949.
В помощ на библиотекарите, за обмяна на ежедневна и полезна информация и професионално общуване е създадена и нарочна група в социалните мрежи с повече от 230 членове и над 288 публикации. Отдел „Методичен“ при регионалната библиотека подпомага обществените библиотеки с развитието и предлагането на онлайн информационни и библиотечни услуги с развитието на национални кампании и онлайн конкурси за насърчаване на четенето, в които участват повече от 1055 участници от 7 области в страната и международни участия на българи от Великобритания, САЩ, Кот д`Ивоар и Испания. Подготвени и представени са 5 презентации на регионални и национални професионални работни срещи.
В заключение може да се отбележи, че библиотеките в област Стара Загора действат и предлагат информация с нарастващи ресурси и надеждно високо качество, следват се тенденциите за развитие в библиотечния свят и се направи така, че библиотеките да бъдат живо, обичано и обичайно посещавано място, място на общността за услуги и съвети, място на доверие, помощ и приятелство, място за грамотност, абстрактно мислене, обучения, едно различно и по-добро място през 2023 година .
Емил Гиргинов, методист в РБ“Захарий Княжески“