Над 130 кандидат-студенти се явиха на първата сесия предварителни изпити в Тракийски университет

Първите предварителни изпити от кандидатстудентската кампания за 2024 г. се проведоха в Тракийски университет днес– 30.03.2024 г. Над 130 кандидат-студенти участваха в изпит по обща езикова култура и тестове по биология, математика и география, проведени присъствено в сградата на Тракийски университет. Изпитът по обща езикова култура се проведе едновременно в Стара Загора и във Факултета по Техника и технологии – Ямбол. Варианти за различните изпитни формати бяха изтеглени от кандидат-студенти в присъствието на техническа комисия, родители на кандидат-студенти, участниците в изпита и квесторите в залите.
За изпита по обща езикова култура, кандидат-студент от Стара Загора изтегли вариант № 5 за първата задача, както и темата „В дни на изпитания“, по която бъдещите студенти трябва да пишат логически структуриран текст. С оценката от този изпит бъдещите студенти могат да кандидатстват за 28 различни специалности в Педагогически факултет, Стопански факултет, Аграрен факултет и Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол.
Кандидат-студент от Попово изтегли вариант № 10 за теста по география. С оценките от този изпит кандидатите могат да избират между шест специалности в Аграрен и Стопански факултети /Аграрна икономика и търговия”, „Регионална икономика и управление”, „Бизнес икономика”, „Местни финанси“, „Информационни технологии в икономиката и управлението“/
За теста по биология, нежната ръка на млада дама от село Черноочене, община Кърджали, също кандидат – студент, изтегли вариант №2. Той е вход за над 17 различни специалности в медицинските и аграрните професионални направления.
За теста по математика, кандидат-студент от гр. Казанлък изтегли вариант № 2. Явилите се на тест по математика имат възможност да избират от 17 специалности на Стопански факултет, Факултет Техника и технологии, Аграрен факултет и Педагогически факултет.
Кандидат-студенти, които полагат тест по обща техническа подготовка, могат да кандидатстват за над 9 различни специалности с аграрна или техническа насоченост.
Проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебна дейност, пожела на всички кандидат-студенти успех и на есен да започнат своето обучение в Тракийски университет!
Всички кандидат – студенти, явили се днес на предварителните изпити, могат да положат изпит и на следващата дата, 13 април, както и на редовните изпити, като за приема се взема най-високата оценка от всички положени изпити. Във втората предварителна сесия ще се проведат отново изпит по обща езикова култура, както и тестове по математика, биология, география и обща техническа подготовка
Подаването на заявления за участие в изпитите се извършва онлайн на страницата на Тракийски университет и е достъпно 24 ч. в денонощието, както и на място в бюрата на ЦКПИ в цялата страна. Регистрацията приключва три дни преди изпитния ден.