Лястовичките: Чисти, святи птици, носят надежда и щастие на дома

Лястовичето гнездо носи късмет на стопаните на къщата

Ако видите лястовичка да си прави гнездо на стрехата на къщата ви, не го разрушавайте, според поверието тя ще ви пази дома.

Според стари поверия преди идването на лястовичките си намислете желание. Лястовичките носят щастие в къщата, където правят гнездото си, предпазват от гръмотевици и повишават плодородието.

Идването на лястовичките от юг се очаква между 1 и 15 април.

Лястовичките в народната традиция на славянските народи се считат за чисти, святи птици, на които е възложено тържеството на женското начало, а в себе си сливат небесното и подземното. В унгарската народна традиция се смятат за божии птици и поради това са много уважавани.

Срещат се следните видове лястовици:

  • Hirundo daurica – Червенокръста лястовица
  • Hirundo rupestris – Скална лястовица
  • Hirundo rustica – Селска лястовица
  • Delichon urbicum – Градска лястовица

Гнездото на градската лястовица е иззидано от кал и сламки и е подобно на това на селската лястовица, но е с цялостно открита горна част. Снася от 4 до 6 яйца, които мъти в продължение на 12-14 дни. Родителите хранят малките предимно с насекоми. Те напускат гнездото след около 20-23 дни. Родителите ги дохранват още известно време. Годишно могат да отгледат до 2 люпила. След завръщане от зимуването построяват новото гнездо или върху останките на старото или в близост до него.

В България е установено гнездене и хранене на малките до 28 август.

Градската лястовица е неизменен спътник на човека от векове и е един от символите на привързаност към домашното огнище. Не се бои от хората и често строи гнездото си по ъглите на ниски тавани или прозорци, където е лесно достъпно за човешката ръка. През втората половина на 20 век числеността й започва постепенно да намалява, поради намаляването на летящите насекоми, които са основната й храна. 

В България всички видове лястовици са защитени от закона.