30 млн. лева влага в образователната инфраструктура Община Стара Загора

На 29 март 2024г. кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и неговите заместници – Радостин Танев, арх. Мартин Паскалев, Надежда Чакърова, Милена Желева и Павлина Делчева, дадоха пресконференция за одобрените проекти и тези, които в момента се реализират, свързани образователната инфраструктура – ново строителство, реконструкция, модернизация и основни ремонти в училища и детски градини.

„Успяхме в максимална степен да подадем проекти по всички възможни програми, които бяха отворени за финансиране на различни дейности. Те са свързани с ремонтни дейности и разширяване на материалната база на училища. Също така подадохме проекти и за училищни дворове, които предстои да изпълним през следващите месеци“ – поясни кметът Живко Тодоров.

По Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2024 – 2027 г.) на Министерството на образованието и науката Общината ще реализира няколко проекта: Изграждане на пристройки към учебния корпус на II ОУ „П. Р. Славейков“, на стойност 2,883 млн. лева и СУ „Максим Горки“ – 2,883 млн. лева. Разширяването на сградния фонд ще спомогне за преминаването на учениците към едносменен режим, както изисква законодателството. „И двете училища са бенефициенти на проектите, те ще изпълняват обществените поръчки и всичко по реализацията им, което е много добра практика. Крайният срок по приключване на проекта е декември 2026 г.“ – уточни Надежда Чакърова, заместник-кмет с ресор „Образование и младежки дейности“. По същия проект ще бъде изградена нова детска градина № 12 „Мечта“ в кв. „Железник“, като тази дейност е на стойност 3 млн. лева. По Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г., отново на Министерството на образованието и науката, Община Стара Загора ще работи по следните проекти: IX ОУ „Веселин Ханчев“ – основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 164 хил. лева; VI ОУ „Свети Никола“ – изграждане на нова спортна площадка, на стойност 211 хил. лева; ОУ „Георги Райчев“ – изграждане на нова спортна площадка, на стойност 200 хил. лева; XIII ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ – основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 199 хил. лева.

Ще бъдат основно ремонтирани физкултурните салони в СУ „Христо Смирненски“ и XII ОУ „Стефан Караджа“. Общата стойност е 962 хил. лева. По Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища за 2023 г. ще се финансират двете дворни пространства – на СУ „Васил Левски“, на стойност 176 хил. лева и ППМГ „Гео Милев“, на стойност 200 хил. лева. Община Стара Загора ще дофинансира тези два проекта, за да се разшири обхвата на ремонта по дворните пространства.

В момента текущи ремонти се изпълняват в ДГ № 31 „Слънце“, ДГ № 33 „Люляк“ и детската градина в кв. „Зора“. Ремонтите се реализират от бюджета на Община Стара Загора.

Избран е изпълнител за основния ремонт, пристрояване на физкултурен салон, дворни пространства и подобряване на енергийна ефективност на ДГ № 66 „Детски рай“. За СУ „Самара“ има избран изпълнител. Средствата са от държавния бюджет. Ще се ремонтира също основната сграда на Спортно училище „Т. Каблешков”, както и общежитието към него с европейски средства.

„Готови сме с електронния прием в детските градини и на 8 април 2024 г. системата ще бъде отворена. На 22 април е първото класиране. За всички бъдещи първокласници системата ще бъде отворена на 14 май“ – каза още Надежда Чакърова. Общината работи по оптимизирането на общинското предприятие „Ученическо хранене“, за да има във всяко училище по-качествено и здравословно меню. На  проведена преди дни среща  директорите на общинските училища са благодарили на Община Стара Загора в лицето на г-жа Чакърова за  полаганите грижи и действително образованието е приоритет на общината.

Росица Ранчева