Десетокласници от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ участваха в проект „Мост между училищата“

За поредна година ГПЧЕ „Ромен Ролан“ се включи в проекта „Шулбрюке“ („мост между училищата“), чийто организатор е Германската национална фондация. Под ръководството на г-жа Златина Коева и г-жа Златка Блажова, както и със съдействието на бившия ученик на гимназията Андриян Андреев (асистент към проекта), ученици от 10е, 10ж и 10 з клас посетиха германския град Наумбург и се срещнаха със свои връстници от Германия, Полша, Чехия, Нидерландия. Заедно с тях те обсъждаха в различни работни групи въпроси за бъдещето на Европа, социални проблеми, въпроси на равноправието, икономически проблеми, Европа в света и др. Освен теоретичните занимания учениците имаха и практически насочени уъркшопове за креативно писане, аудио и видео обработка, карикатури, алтернативен дизайн и др. В рамките на проекта учениците посетиха и град Лайпциг и разгледаха университета и различни културни забележителности.
Учениците на ГПЧЕ „Ромен Ролан“ направиха силно впечатление с атрактивните си презентации за града и училището, както и за обучението по история в България. Те бяха високо оценени както от ръководителя на проекта, проф. Фритьоф Ранхард, така и от другите ученици. Всички роменролановци участваха активно в мероприятията и изпъкваха както със знанията си по немски език, така и с високата си обща култура. Ръководителите на проекта изразиха желание, гимназията и занапред да бъде партньор на „Шулбрюке“, а г-жа Николова се надява проектът да се утвърди сред традициите на училището.