Еколози от СУ „Иван Вазов“ завоюваха специалната награда на община Бургас

Учениците от СУ „Иван Вазов“- Стара Загора отбелязаха 22 март Световния ден на водата по нестандартен начин. Те се включиха в VIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ за ученици и студенти „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“, в периода 20-22 Март 2024 г., гр. Бургас.

Проектът „Скритото лице на въглеродния диоксид или ефекта на киселинния океан“ спечели специалната награда на Община Бургас.

Защо сме се насочили към изследване на повишените въглеродни емисии върху Световния океан? Повишаването на киселинността на океана е от топ 5 климатично „изменение“ в глобален план. Миналата година е била най-горещата и в историята на световния

На проведената VIII Национална конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ организирана от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и катедра „Екология и опазване на околната среда“ учениците на Средно училище „Иван Вазов“ участваха с четири разработени екологични STEM проекта касаещи климатичните промени и предизвикателствата пред екосистемите в направления Метеорология и хидрология; Управление на отпадъците и Храни. За четвърта поредна година конференцията е част от Националния календар на Министерството на образованието и науката (МОН) за изяви по интереси на децата и учениците. За трети път събитието е част от програмата „Бургаски деца“ на Община Бургас за 2024 г. Конференцията беше открита от Председателят на Организационния комитет и Декан на Факултета по природни науки – доц. Александър Димитров. Той благодари на всички, които от години подкрепят най-големия екологичен форум за ученици и студенти в страната. За да поздравят лично участниците във форума на откриването присъстваха Ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – проф. д-р Христо Бозов, дм, заместник-кмет Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата – Весна Балтина, заместник-кмет Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики – Михаил Ненов, проф. Севдалина Турманова, Българска фондация “Биоразнообразие” – Радостина Ценова, началник на Регионалното управление на образованието в Бургас – Петя Петрова, заместник-директор УМБАЛ Бургас – д-р Светослав Тодоров. Форумът традиционно се осъществява с подкрепата на Община Бургас, МОН, Регионално управление на образованието – Бургас, Студентски съвет към Университета, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, „Кроношпан България“ ЕООД, „Девин“ ЕАД, „Победа“ АД, UTA България, Регионалния съвет на КНСБ – Бургас, РИОСВ и др.

Проектът спечелил специалната награда на Община Бургас като изследва едно от слабо познатите въздействия на въглеродния диоксид, отделен от човешката дейност и обяснява опасения феномен на повишаване на киселинността на океана като резултат от затоплянето му в съчетание с повишените емисиите на парникови газове. Как това ще повлияе за в бъдеще върху водните басейни и климата и пътя, по-който да стартираме „климат на промяната“ в бъдещото поколение. Проектът е от поредицата „От малките СТЕМ стъпки към големите зелени решения“ на училищния СТЕМ център, в който се търсят множество решения на всеки проблем, като всяко изхожда от различните гледни точки на природните науки. Това позволява използването на разнообразен инструментариум и е паралел на реалния живот- каквито са и климатичните промени.

Темата на проекта дава възможност за нов прочит на лабораторните уроци, чрез които не само могат да се изработват опитните модели по атрактивен начин пред публика, чрез представителни щандове и популяризирането им чрез дигитални материали.

Целта му е да обясни теоретично и практически как съчетанието от затоплянето на океанската вода и повишаване емисиите на парникови газове, в исторически план обвързано с индустриалната революция ще повлияе за в бъдеще върху водните басейни, техните обитатели и хранителните вериги.

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“