Дискусионна среща за повишаване на финансовата автономност на българските общини се проведе в зала „П. Р. Славейков“

В общинската зала „П. Р. Славейков“ се проведе дискусионна среща с представители на местната власт и на граждански организации във връзка с повишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти

Срещата бе открита от проф. Иван Върляков, изпълнителен директор на РАО „Тракия“. „Събира ни една тема, с която сме съпричастни от много години. Тази финансова децентрализация, която не е самоцел, в която вярваме, че ще доведе до едно добро бъдеще тази срана. Благодаря на колегите от Форум Гражданско Участие, че приеха да осъществим тази среща в Стара Загора и да обсъдим два подготвени варианта за финансова децентрализация“, каза в началото на срещата проф. Иван Върляков.

Част от обсъждането бе и зам.-кметът на Община Стара Загора с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев. „Благодаря за поканата и възможността в Стара Загора да се направи дискусия по тази важна тема. Имайки предвид предизвикателствата, които предстоят да се случат в икономическа гледна точка, не само в България, и начинът, по който искаме да развиваме общините си, това е тема на дневен ред. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров също не веднъж е говорил в тази насока. Знам, че след като премине обсъждането,  предложенията, дадени на срещата, ще бъдат изпратени на Европейската комисия и поради тази причина трябва да бъдем прецизни и с мисъл за бъдещето“, каза Радостин Танев.

„Добре дошли в Стара Загора. Поздравявам организаторите, защото безспорно има нужда от подобни дискусии и пожелавам успех на форума“, обърна се към организатори и участници Ивета Лазарова, председател на Общински съвет Стара Загора.

Георги Петров, изпълнителен директор на Форум Гражданско Участие, също бе част от срещата и обясни, че идеята на организацията е процесите на взимане на решения да бъдат отворени за всички хора.

По време на обсъждането, Славея Христова, експерт от ФГУ,  представи Документ с политически съвети, изготвен от експерти от Центъра за експертиза за доброто управление на Съвета на Европа. В него са предложени 2 варианта – Сценарий за цялостна реформа (който отговоря на най-добрите международни практики и на принципите за добро управление) и Постепенен сценарий (който е плавен, поетапен подход, целящ осъществяване на някои най-важни, неотложни реформи, а не цялостна реформа). Представени бяха и резултатите от изследването Индекс на гражданското участие 2023 г.

Участие във форума взеха още зам.-кметът на Община Стара Загора по „Култура и туризъм“ Милена Желева, секретарят на Общинска администрация Делян Иванов, директорите на дирекции „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ и „Местни данъци и такси“ Цанка Ганева и Иван Иванов, общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова, общински съветници, кметове на населени места, граждани.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Съвета на Европа, в рамките на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“.

Стефани Бабадалиева