Създава се ново общинско предприятие „Арт-сцена Стара Загора“

На 19 март 2024 г. Община Стара Загора проведе обществено обсъждане по повод проекта за Правилник за дейността на общинското предприятие „Арт-сцена Стара Загора“. Присъстваха почти целият състав на Постоянната комисия по култура при Общинския съвет, както и други общински съветници, представители на всички културни институти в града на липите, журналисти, граждани.

Срещата ръководи зам.кметът по култура и туризъм Милена Желева в присъствието на Диана Атанасова – началник на отдел „Култура“ при Общината.

Основният фокус за дейността на това предприятие са четири бази на културни, които към момента, които Община Стара Загора управлява по един или друг начин. Това са: сградата на Държавна опера Стара Загора, сградата на Драматичен театър „Гео Милев“, която в момента е в основен ремонт, Културен център „Стара Загора“ и Летният театър, – каза г-жа Желева.- Досега тези бази доскоро не бяха ремонтирани. Сега вече са изключително натоварени. Културният център почти няма свободен ден, включително съботите и неделите. Натоварването на Летния театър е изключително голямо. Досега има 60 заявки за концерти. Предполага се, че броят им ще се удвои. „Сезонът“ за Летния театър е от кроя на месец май до края на септември. Към момента Летният театър няма нито един служител, затова сме предвидили в щатното разписание една бройка, която в студените месеци ще бъде използвана за други дейности.“

Милена Желева уточни, че не се създава нов голям щат, защото тези бройки дефакто съществуват. Те са служители в сградата на операта, на сградата на театъра и Културния център. Някои от тях са в „Други дейности“ по културата, други са в театри, галерии, музеи. Не се променя нищо освен, че ще бъдат в структурата на това общинско предприятие. Ново е допълнението за ръководител, касиер и счетоводител, които са по половин щатна бройка.

Ново е и това, че общинското предприятие „Арт-сцена Стара Загора“, освен поддръжката на тези бази и стопанисването им, ще осъществяват и фестивална и концертна дейност. Такива предприятия има в Бургас, Пловдив и др. Очаква се, след като ДТ „Гео Милев“ се върне в ремонтираната си база и Културният център „Стара Загора“ има повече свободни дани, „Арт-сцена“ ще може да развие самостоятелна концертна и фестивална дейност, която ще бъде добавка към културния продукт на Стара Загора и към всичко, което прави отдел „Култура“. Събитията няма да са самоцелни. Те ще бъдат част от Културния календар на Община Стара Загора.

Диана Атанасова допълни, че „Арт-сцена Стара Загора“ се създава с цел оптимизиране на режима на работата и създаване на условия за обезпечаване на добри творчески резултати. Целта е и реализиране на приходи от продажба на билети от концертната дейност.

Новосъздаденото предприятие не е юридическо лице. Осъществява дейността си от името на Община Стара Загора. Финансовата издръжка е от Бюджета на Община Стара Загора и е второстепенен разпоредител на средствата.

Проведе се активна дискусия с конкретни предложения. Всички изказали се „прегръщат идеята“, чиято главна цел е оптимизиране на културната дейност и колаборация между институтите.

Проектът за Правилник на „Арт-сцена – Стара Загора“ е качен на официалната страница на Община Стара Загора –  https://www.starazagora.bg/bg/proekti-na-naredbi/proekt-na-pravilnik-za-deynostta-na-obshtisnko-predpriyatie-art-stsena-stara-zagora.

До края на месец март се приемат и предложения, мнения и становища по проекта, които могат да се изпращат на следната електронна поща: d.atanasova@starazagora.bg.Според Милена Желева първото четене на проекта в Общинския съвет ще бъде на заседанието му през месец април, а второто – през май.

Росица Ранчева