Среща-дискусия за повишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти

На 20 март 2024 г. (сряда), от 10.30 часа в Община Стара Загора ще се проведе среща-дискусия за повишаването на финансовата автономност на българските общини в съответствие с добрите европейски практики и стандарти. По време на срещата ще бъде представен „Документ с политически съвети“, изготвен от експерти от Центъра за експертиза за доброто управление на Съвета на Европа, а след това ще бъде проведено обсъждане как да се осигури систематичен и организиран подход за осъществяване на ефективно изпълнение и постигане на успешни резултати от инициативите за децентрализация.

В документа са предложени 2 варианта – Сценарий за цялостна реформа (който отговоря на най-добрите международни практики и на принципите за добро управление) и Постепенен сценарий (който е плавен, поетапен подход, целящ осъществяване на някои най-важни, неотложни реформи, а не цялостна реформа).

Ще бъдат представени и резултатите от изследването Индекс на гражданското участие 2023 г., осъществено от Форум Гражданско Участие.

Участници в срещата ще бъдат представители на местните власти от членуващи в РАО “Тракия” общини и граждански организации.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Съвета на Европа, в рамките на проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на местното финансово управление в България“. Отговорност за съдържанието на настоящия документ носи само и единствено авторът му. Изразените мнения не отразяват непременно официалната политика на Европейския съюз и Съвета на Европа.