ПРОШКА Е!

КАТО миг,като стон, като шепот,
като ромон от златни листа,
се изнизва денят-сякаш ехо
са животът, смъртта, любовта.
Чакаш,искаш,мечтаеш, копнееш,
тичаш, молиш се, търсиш, градиш
и в ръцете си сякаш люлееш
онзи приказен, истински миг,
в който всичко ще бъде прекрасно –
като звън, като сън, като стих-
всичко бистро ще бъде и ясно.
АЗ ЗА ВСИЧКО ОТДАВНА ПРОСТИХ ..
Мира Дочева
Простете моите грешки приятели!
17.03.2024г.