Зов за помощ отправят родителите на деца с аутизъм

Група за самопомощ на родители „Надежда”-подкрепете ни на посочения адрес-https://dmsbg.com/26483/dms-roditeli-grupa-samopomosht/.

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” администрира от 2006 г. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца (ЦСРИ), работещ пряко с деца с  генерализирани разстройства в развитието, преобладаващо с аутизъм и по програми за подкрепа на родителите им. Поне 30 деца, посещаващи ЦСРИ „Алтернатива“ в Стара Загора се нуждаят от непрекъсната подкрепа и терапия, провеждана от квалифицирани специалисти, за да продължат да се развиват и да се увеличават шансовете им да имат нормално детство. Децата с аутизъм и хиперактивно поведение най-често имат проблем с общуването, което прави тяхното включване в обществото почти невъзможно. Те живеят в нашия свят, но по свой начин.

Родителите на тези деца имат нужда от задълбочена подготовка, за да могат да работят с децата си в домашни условия. Много добра форма за това е провеждането на „Група за самопомощ”, особено подходяща и необходима за родителите на новопостъпилите деца. Сбирките се провеждат веднъж месечно, в малки групи, за да се създадат максимално добри възможности за споделяне на проблеми и добър опит, под ръководството на опитен психолог, фамилен психотерапевт от Центъра . Споделянето на опит от родителите и консултирането от експерт им помага да повишат родителските си умения за грижа с дете с увреждане. Те говорят за проблемите, пред които са изправени и решенията, които трябва да вземат; споделят чувствата си, помагат си взаимно чрез обмяна на идеи и информация, търсят и получават утеха, че не са сами.

Подкрепете родителите на децата с увреждания в група „Надежда” . Тук те научават от преминали по техния път как са се справили. С подкрепата от терапевта, ще получат по-голямо разбиране за себе си и добри подходи, с които  да подпомогнат развитието на детето си.

До края на 2023 г със средства, предоставени от фондация B-Cause и събрани чрез получени DMS по програма: https://dmsbg.com/26483/dms-roditeli-grupa-samopomosht/3500 лв от фондацията и 315 лв от DMS са проведени общо 12 сбирки с участие на 10 родители. Нов момент е включването и на деца в някои от сбирките и подпомагане по подходящ начин на подкрепата на родителя, съобразно специфичните потребности на детето.

Мнение на г-жа Й.В, майка на 7 годишно момче , участвала в групата за взаимопомощ по проекта: „Смятам, че сбирките в групата са много полезни.Запознах се с родител на дете сходно на моето по възможности. Успяхме да се опознаем по-добре, получихме ценни насоки за ежедневието ни с децата и не на последно място, децата успяха да си взаимодействат и да установят, така нужния за тях социален контакт с друго дете. Радвам се че имах възможност да се включа в проекта. Считам, че и за в бъдеще би било много полезно да продължим с групите, в които да обменяме информация относно проблеми, възникващи в грижата за  децата ни, както и да следваме предоставените ни насоки от специалистите в центъра.

Инж. Анастасия Василева