Проблемите на изкуството и културата обсъждаха в Стара Загора

На 12 март 2024 г. по инициатива на Клуба на работодателите – Стара Загора, Лайънс клуб и Община Стара Загора се проведе работна среща-дискусия на тема „Възможности за кандидатстване за опазване и популяризиране на културното наследство в България, респективно в Стара Загора“. На събитието присъства Тома Биков, председател на Постоянната комисия по култура в Народното събрание, Милена Желева-ресорен зам.кмет по култура и младежки дейности, общински съветници, представители на културни институции , училища и Тракийски университет.

Изтъкна се огромното значение за съхраняване и популяризиране на културно- историческото наследство, както и постиженията на институтите за сценични изкуства, библиотеки, читалища, галерии и пр.

Общата констатация беше, че за съжаление няма национална стратегия за изкуство, култура, образование и религия, която да бъде база за създаване на регионални, общински и т.н.

По темата бяха направени две презентации. арх.Мария Каразлатева-национален експерт, говори за културното, историческото и духовното наследство на Стара Загора. Според нея акцентът трябва да бъде върху праисторическите паметници и античността. Тя предложи да се организират културни маршрути към наличните обекти; Да се разработи концепция, върху която да стъпи по-нататъшното развитие; Да се направи музей на открито, в който да се покаже античното богатство на Регионалния исторически музей Стара Загора; Да се социализира културното наследство; Паметниците, които не могат да бъдат експонирани инсито, да се изнесат на открито. Беше споделен опита на Софийска община, която е открила фонд за подпомагане на реставрацията и консервацията на паметниците; Да се изгради релаксиращо пространство пред операта; Да се социализира повече парк „Митрополит Методий Кусев“ и др.

В презентацията си арх. Петър Киряков предложи да се обърне по-голямо внимание на ул. „Граф Игнатиев“ и специално на най-източната му точка, където се намира античен храм, който има размери много по-големи от християнските църкви; Да се организират пространствата пред Съда, пред Операта и Регионалната библиотека, зад Универсалния магазин. Да се направи Площад на културата и др.

В разискванията, които продължиха повече от два часа отношение взеха Милена Желева, Стефан Шоселов- председател на Клуба на работодателите, Петър Калчев – директор на Регионален исторически музей, Красимир Червилов – зам. Председател на Постоянната комисия по култура към Общински съвет, Пламен Русев – собственик на хотели и ресторанти, доц. Емил Василев – зам. Ректор на Тракийски университет, инж. Пламен Михалев – председател на Камарата на строителите, Силвия Томова – директор на Балетната компания при Държавна опера Стара Загора, Огнян Драганов – директор на операта и др. Поставените въпроси визираха децентрализация в икономиката и културата; Държавата да издаде закон и национална стратегия за развитието на изкуството и културата;Създаване на автономност на регионалните музеи; Връзка между културата и образованието; Да се повиши административния капацитет на Министерство на културата и в частност на НИПК; Тъй като сценичните изкуства дават облика на града, би следвало онези от тях, които създават висока продукция, която привлича туристи – да бъде специално субсидирана; Да се създадат студия за завършилите млади артисти, където да продължат да се развиват и усъвършенстват.

Тома Биков пое ангажимент да съдейства максимално за промяна на отношението към културата и изкуството като основополагащи . Тази сфера трябва да стане престижна. Тя не носи финансова възвращаемост, но променя хората, които стават по-социални, по-интелигентни, с по-активно гражданско присъствие.

Росица Ранчева

Снимки:Жейна Желева