Окончателно: Старозагорската Ески джамия остава държавна собственост

Върховният касационен съд остави в сила решение на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдено решение на Старозагорския окръжен съд. С  него е отказано на Мюсюлманско изповедание- София да му бъде върната собствеността на „Ески джамия“ и терена, върху който тя е построена в Стара Загора. Решението е окончателно.

Припомняме, че Апелативен съд – Пловдив прие, че не е установено, че Старозагорската мюсюлманска вероизповедна община е станала собственик на сградата „Ески джамия“ и дворното място, върху което тя е построена, на посочените от ищеца правни основания, както и че те са й били отнети в периода 09.09.1944 г. – 1989 г.. Заради това Мюсюлманско изповедание също не може да придобие правото на собственост върху тях по силата на правоприемство.

Съдът намери също, че дори имотът да е бил отнет незаконно, неговото предназначение е дотолкова съществено променено, че вече не съществува реално до размерите, в които е бил отнет.

„Ески джамия“ е архитектурно-строителен, художествен и археологически паметник на културата с висока културно-историческа стойност с национално значение със статут на народна старина още от 1927 година. Тя е свързана не само с мюсюлманската религия, но и с християнската-в основите й са открити части от средновековна християнска църква.

Предназначена е да задоволява трайно образователните и културните потребности на всички български граждани и е за общо ползване, което обосновава статута й на публична държавна собственост по силата на закона, а това води до невъзможност за реална реституция.

След реставрация за близо 2 млн. лева през 2011 г. храмът отвори врати като единствения Музей на религиите в страната, а през 2013 г. джамията бе обявена за паметник на културата от национално значение.

Източник:Радио Стара Загора