Борбата срещу гъсеничните гнезда на боровата процесионка в Стара Загора продължава с механично премахване

Пресконференция на тема продължаващата борба срещу премахването на боровата процесионка даде заместник-кметът на община Стара Загора Радостин Танев в зала 203 на Общинска администрация. На срещата присъстваха и началникът на отдел „Озеленяване“ Николай Стоев, както и д-р Искрен Станилов – ветеринарен лекар и еколог от фирмата-изпълнител по премахването.

„Редно е да кажем какво сме направило до тук с борбата срещу гнездата и какви са последващите ни действия. Миналата година през октомври бе извършено пръскане срещу вредителя в парк„Митрополит Методий Кусев“ /Аязмото/, както и на други засегнати площи в града, общо 400 дка. Резултатът бе очакван за нас, тъй като препаратите, които са позволени за използване в урбанизирана територия нямат директен ефект, а поетапен с постоянна борба, с оглед безопасност“ заяви в началото на срещата с медии зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“. Радостин Танев обяви, че поради тази причина от днес започва механично премахване на пашкулите, което стартира в парк „Митрополит Методий Кусев“ /Аязмото/, кв. „Три чучура – Север“ и пътя за кв. „Дъбрава“. То ще бъде в период около две седмици.

„Премахването на гъсенични гнезда е физичен метод за борба с вредителя, което следва да се извърши, чрез механично отстраняване на гнездата с помощта на автовишка, при стриктно спазване на условията за безопасност при височина дейност. Гнездата ще бъдат внимателно полагани в чували с цел ограничаване миграцията на гъсениците. След това ще бъдат предоставени на отговорни за унищожението им лица, като следва да се съхранят, транспортират и третират с цел унищожение в инсенератор. Относно потенциално увеличение на популацията на вредителя в региона на Стара Загора, се предприемат навременни мерки“, обясни д-р Искрен Станилов . Той допълни, че обработката се случва поетапно с цел опазването на биологичното разнообразие в парковете.

Радостин Танев допълни още, че е изготвено картографиране на засегнатите райони и схематизирането на най-често използваните от населението и всички останали проходими маршрути. „Поведението на вредителя изисква и решения, позволяващи ограничаване на миграцията му. Нужно е да се извършват ежегодни наземни обработки на терените с биологичен агент, химичен продукт и физични методи (капани/отстраняване на гъсенични гнезда). Важно е да се знае, че ако се наложи ще бъдат премахвани и клони, когато има цялостно заразяване при тях. Само чрез комбиниране на методите на борба с вредителя може да се постигне контрол на популацията му. Още нещо важно е, че зоните, в които ще се извършват дейностите, ще бъдат обезопасявани като ще се ограничава достъпът на граждани в местата , където се работи“, обобщи Танев.

Предстои обработка и през юни месец като ще бъдат поставени феромонови капани, които привличат мъжкият индивид, предотвратяващи оплождането на яйцата, както и през месец септември. По време на срещата стана ясно още, че ще бъде поискано разрешение за пръскането с дрон, паралелно с наземната обработка, за по-добър ефект.