Нова пристройка и едносменен режим на обучение ще има във 2 Основно училище „П.Р.Славейков“

С близо 3 милиона лева ще бъде изградена нова пристройка към учебния корпус на сградата на 2 Основно училище „Петко Рачов Славейков”, която е архитектурен паметник на културата. Хубавата новина бе съобщена на 8 март от Министъра на образованието и науката. Средствата са по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. „Много се зарадвахме, че сме одобрени за финансиране! Това за нас е неоценимо. Радостна вест е за 800 ученици, техните родители, които в момента учат на 2 смени – че до 3 години с изграждането на новия корпус, ще минем на едносменен режим на обучение. Така, както и досега сме на висота в учебния процес, след ремонта ще имаме вече перфектна организация“ – коментира Милена Желязкова, директор на 2 Основно училище, едно от най-предпочитаните в града.

За Стара Загора са предвидени средства и за изграждане на пристройка към СУ”Максим Горки” и нова Детска градина №12 „Мечта” в кв.”Железник”. За областта – и в Казанлък са определени средства за изграждане на пристройка към Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм.

От МОН съобщават, че стартира изграждане на 33 нови сгради на училища и детски градини. Други 57 предстои да бъдат реконструирани и обновени. Това е съобщил министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на отчета на работата на правителството за последните 9 месеца. По думите му, благодарение на инвестициите в нова материална база  24 000 ученици ще преминат на едносменен режим.

Проектите ще бъдат реализирани по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027, за която правителството осигури 240 млн. лв.

Вече са одобрени за финансиране 90 проекта. От тях 47 са за детски градини, от които 24 за изграждане на нови сгради. 13 от тях ще са за изцяло нови детски градини и ясли в 10 населени места, а останалите ще са нови сгради на действащи детски заведения. Отделно в други 23 детски градини и ясли ще бъде направена реконструкция и пристрояване.

Предстои строителство и на 9 нови училищни сгради. Едната ще е за изцяло ново училище в София, а останалите 8 за нови сгради на съществуващи образователни институции. Други 34 училища ще бъдат ремонтирани и надстроени.

Списъците с одобрените проектни предложения и одобреното финансиране са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката. Крайният срок за изпълнение и отчитане на дейностите е 31 декември 2027 г.

С реализирането на проектите ще бъде намален недостигът на места в детските ясли и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. С преодоляване на недостига на места ще се осигури и достъп на всички деца до предучилищно образование от 4-годишна възраст с цел да се осигури възможност всички деца да получават предучилищното си образование в общински и държавни образователни институции и в по-голяма близост до местоживеенето им.

Поетапното изграждане на нови сгради за училища и пристрояването, разширяването и реконструкцията на съществуващи ще създадат пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим с цел повишаване качеството на образование в държавните и общинските училища.