Прожекция на филма „HUMAN“ в Стара Загора на 16 март

Културна организация „АртЕриа“ в партньорство с Регионална библиотека „Захарий Княжески“, има удоволствието да ви покани на извънредна прожекция на невероятния документален филм „ЧОВЕК“ на френския режисьор, фотограф и еколог – Ян Артюс-Бертран на 16 март от 16 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

ЧОВЕК | HUMAN (183′, France, 2015)
ЧОВЕК представя колекция от истории и снимки на света, в който живеем. Той е едновременно пътешествие и потапяне в сърцевината на това, какво е да бъдеш човек. Чрез образите, пълни с любов и щастие, както и с омраза и насилие, филмът ни изправя лице в лице с Другия и ни кара да размишляваме за собствения ни живот. От разкази за всекидневието до най-невероятни случки от живота, тези трогателни срещи, споделени с рядко срещана искреност, чертаят големия портрет на съвременния човек – неговата тъмна страна, но и неговото благородство и универсалност. Нашата Земя е показана по един изумителен начин, чрез невиждани до сега кадри от въздуха, придружени с впечатляваща музика, които ни позволяват да си поемем дъх и дават време за интроспекция.
„Аз съм един човек сред седем милиарда други. За последните 40 години, фотографирам нашата планета и нейното човешкото многообразие, но имам чувството, че човечеството не прави никакъв напредък. Ние невинаги успяваме да живеем заедно. Защо е така? Аз не търся отговор в статистиката, а в самия човек“, казва Ян Артюс-Бертран по повод филма.
ВХОД СВОБОДЕН
Филмът не се препоръчва за деца под 15 години.
Трейлър
HUMAN is a collection of stories and images of our world, offering an immersion to the core of what it means to be human. Through these stories full of love and happiness, as well as hatred and violence, HUMAN brings us face to face with the Other, making us reflect on our lives. From stories of everyday experiences to accounts of the most unbelievable lives, these poignant encounters share a rare sincerity and underline who we are – our darker side, but also what is most noble in us, and what is universal. Our Earth is shown at its most sublime through never-before-seen aerial images accompanied by soaring music, resulting in an ode to the beauty of the world, providing a moment to draw breath and for introspection.
„I am one man among seven billion others. For the past 40 years, I have been photographing our planet and its human diversity, and I have the feeling that humanity is not making any progress. We can’t always manage to live together.
Why is that?
I didn’t look for an answer in statistics or analysis, but in man himself.“
FREE ENTRY
15  +
Yann Arthus-Bertrand