Музей „Етър“ обяви Националния конкурс „Бостанско плашило“

Започва четвъртото издание на Националния конкурс „Бостанско плашило“, организиран от музей „Етър“ – Габрово. Тази година събитието има специална категория – „Плашило в пенсия“. С нея се провокира фантазията на участниците по една важна за обществото тема. Всеки има пълната свобода да изрази разбирането си за момента и начините някой да навлезе в третата възраст. 

Втората категория е „Традиционно плашило“, а както е известно, традициите имат своята специфика, в зависимост от географското положение и местните общности. 

Независимо от категорията, която бъде избрана, важно условие е участниците да отправят свое послание към музей „Етър“ – мястото, където се съхраняват българските традиции. 

За първи път конкурсът на музей „Етър“ за плашила е организиран през 2009 г.

Плашилото – това човекоподобно чучело, облечено в стари дрехи, натъпкани със слама, направено, за да плаши и прогонва птиците от селскостопанските градини – някога е будело страх. Днес образът му провокира смях и веселие у габровци, прочути с чувството си за хумор, остроумието си и способността си да се самоиронизират. Изработените за конкурсите през 2015 г. и 2016 г. плашила вземат участие в ежегодния международен габровски Карнавал.

В конкурса могат да се включат както индивидуални, така и групови творби.
Получените в музея плашила не се връщат. След приключване на журирането те се експонират на територията на музея. Това изисква да са направени от устойчиви материали и да са с човешки ръст.
Плашилата за конкурса, придружени с наименование на категорията, в която се състезават, имена на участниците, възраст, клас, име на училище /клуб, читалище/, активен e-mail, адрес и телефон за контакт, се изпращат на адрес : Габрово 5309, ул. „Ген. Дерожински“ № 144, Регионален етнографски музей на открито „Етър“, за конкурса „Бостанско плашило“.

Категории
Традиционно плашило
Плашило в пенсия

Критерии
Всички плашила в категория „Традиционно плашило“ трябва да бъдат изработени от природни материали (дърво, хартия, глина, слама, текстил и др.). При изработване на плашилата за тази категория, е добре участниците максимално да се придържат към представата за традиционните плашила, използвани до 80-те години на XX век. За категорията „Плашило в пенсия“ е допустимо използването на елементи от синтетични материали, а свободните интерпретации и богатото въображение са силно окуражавани.

Награди
Участниците, класирани на първо, второ, трето място във всяка от категориите получават предметни награди и отличителен документ.
По преценка на журито, допълнително могат да бъдат учредени специални и поощрителни награди.

Състав на журито
Председател: Веселин Дамянов, майстор грънчар
Членове: Доротея Чилниева, дизайнер; Павлина Дамянова, уредник „Духовна култура“ и Владислав Маринчев, музеен педагог.

За повече информация:
Владислав Маринчев: +359 883 569 583

Тихомир Църов