Община Стара Загора и Националната художествена академия в споразумение за партньорство, насочено към културните и образователни среди

Заместник-кметовете на Община Стара Загора Надежда Чакърова и Милена Желева се срещнаха с ректора на Националната художествена академия проф. Георги Янков и главния секретар Йорданка Бенова-Ананиева. Дискусията бе по повод специална програма, разработвана от НХА,  насочена към изграждане на по-тесни партньорства с общините, от които традиционно кандидатстват и се обучават студенти. Програмата има за цел да даде възможност на студентите да участват в различни прояви от Културния календар на общините.

„Община Стара Загора е една от най-динамично развиващите се в България с изразен интерес в развитието на творческия потенциал на младите. Не случайно при нас се обучават десетки студенти от тук. Градската художествена галерия с богатството на своите фондове, експозиционна и популяризаторска дейност се нарежда сред най-значимите Галерии в страната“, каза в началото на срещата проф. Георги Янков.

„Радваме се, че сте тук и че имаме възможността да обсъдим бъдещи партньорства, насочени към младите образоващи се хора, както в Стара Загора, така и извън нея. В образователен план имаме много занимания, свързани с изкуството и винаги търсим още идеи и това как да ги включим в процеса на работа, за го опознаят отблизо“, приветства Надежда Чакърова.

Милена Желева допълни, че в Тракийския университет в Стара Загора има специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн“ и студентите, обучаващи се в нея, работят усилено в колаборация с Художествена галерия Стара Загора. „Ще бъде изключително полезно да надградим тази съвместна работа и с други студенти, които да виждат практическата част от обучението си и разбира се да се връщат в Стара Загора за продължаване на професионалния си път“, каза Желева.

Обсъдиха се и идеи за съвместни изложби, както и организирането на Лятна академия за деца и ученици, заедно с Фондация „Св. Пимен Зографски“ – Национална художествена академия.