„Идеи и проекти за финансиране на културното наследство на Стара Загора“ ще дискутират местната и държавната власт

Среща на тема „Идеи и проекти за финансиране на културното наследство на Стара Загора“ организират в зала „П. Р. Славейков“ на Общинска администрация на 12 март от 11.00 часа. На нея ще присъстват председателят на Комисията по култура и медии към НС на РБ Тома Биков, ръководители на културни институции, НПО.

Целта на дискусията е да бъдат обсъдени възможностите за финансиране на проекти за опазване, експониране и развитие на материалното недвижимо и движимо културно и историческо наследство на града. Ще бъдат подкрепени нови идеи за развитие на Стара Загора с цел привличане и инвестиции.

Организатори са Клуб на работодателя – Стара Загора и САБ Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора.