От 11 март отварят приема на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция за тази година

На 11 март, от 9.00 часа, в сградата на Общинска администрация Стара Загора (бул. „Цар Симеон Велики“ №107. ет.2. ст. 215) започва тазгодишният прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Стара Загора. Крайният срок за входиране на необходимата документация е 11 април 2024 г. – 12.30 часа. Тя се предоставя лично или от упълномощени представители – с нотариално заверено пълномощно.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии – да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне един от кандидатите; да нямат парични задължения към Държавата и към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно; да са с непрекъснати здравно – осигурителни права; да не са поставени под запрещение; да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI и други.

Всички критерии, както и необходимите формуляри, са публикувани в сайта на Община Стара Загора, в секция Обявления на Общински съвет.

https://www.starazagora.bg/bg/obyavleniya-na-obshtinski-savet/priem-na-dokumenti-za-finansovo-podpomagane-na-protseduri-i-deynosti-po-asistirana-reproduktsiya-na-semeystva-dvoyki-vav-faktichesko-sazhitelstvo-i-zheni-bez-partnyor-s-reproduktivni-problemi-zhivushti-na-teritoriyata-na-obshtina-stara-zagora-za-2024-godina.