183 години светско училище „Иван Вазов“- Стара Загора

Всяка година на 1 март Средно училище „Иван Вазов“ празнува поредния си рожден ден. Училището ни е опожарявано и се е издигало от пепелта, сменяло е в годините различни сгради, но е съхранило духа на предците си. Благодарение на качествата на учителите работещи в него, то винаги ще бъде храм на знанието и науката.

Първи март е емоционален и същевременно красив цветен ден за всички ученици, родители и учители. Екипът на училището, съвместно с Ученическия съвет, възроди една позабравена в годините на пандемията традиция – ученическото самоуправление. Ученици в гимназиален етап поеха ръководните функции на директор и заместник-директори, на завеждащ административна служба, на контролиращ орган в лицето на Регионално управление на образованието и разбира се отговаряха за хигиената и чистота в сградата. Ученици от всички степени замениха своите учители и изнесоха уроци пред съучениците си.

Учениците от 10 клас представиха своя проект „Войнишка слава“, който е по НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“.

Екипът на училището благодари на всички учители и ученици за професионално свършената работа!

Динко Цвятков

директор на СУ „Иван Вазов“