„Ден на розовата фланелка“ в ДГ№20 „Мир“

„Ден на розовата фланелка“ – не на тормоза в училище!

Всяка година в последната сряда на месец февруари отбелязваме международния Ден за борба с тормоза в училище. За поредна година детска градина N20  „Мир“ се включва в инициативата като целта на целия екип е още от най-ранна детска възраст да възпита толерантност и добронамерено общуване между децата!

Учители и деца се обединиха, за да подчертаят значението на приятелството и уважението. Изработиха се постери и стикери с изображения на розови фланелки, символ на събитието, които децата после подариха на персонала, изразявайки така своите чувства и подкрепа.

Присъстваше активно обсъждане за емпатията и взаимното уважение, като целта беше да се създаде по-приятна и сигурна среда за всички деца в общността. Това събитие отново потвърди ангажимента на детската градина „Мир“ към превенцията на насилието и насърчаването на позитивните междуличностни взаимоотношения.

Събитието бе повод за децата да споделят своите мисли и чувства, да изразят емпатия и разбирателство един към друг. Тяхното активно участие и ангажираност допринесе за по-силна и по-единна общност, готова да се противопостави на всякакъв вид насилие и тормоз в училищна среда.

С инициативите си ДГ №20 „Мир“ за пореден път показа, че е място, където се ценят приятелството, взаимопомощта и толерантността.