Странни факти и легенди за Черно море – любопитно

СТРАННИ ФАКТИ  И ЛЕГЕНДИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ

„Според  някои теории, Черно море е наречено,  така, защото ако пуснеш в дълбините  метален предмет, с времето той става  черен на цвят

През  историята, името на морето е сменяно  много пъти – Понтско, Руско, Кимерско,  Скитско, Синьо и Свято море.

Според  моряците, точно в центъра на Черно море  те изпитват някакво тягостно чувство,  все едно плуват над мъртво дъно. Затова  местни моряци му дали названието „Морето  на мъртвите дълбини“

На  дълбочина, повече от 100 метра в Черно  море няма живи същества

В  Черно море има само 2 500 вида фауна, за  сравнение в Средиземно море има повече  от 9 000 вида.

В  Черно море няма морски звезди, морски  таралежи, октоподи и никакви корали и  акули /освен един вид дребна черноморска  акула/

На  дъното на Черно море, поради огромното  количество сероводород живеят само  няколко вида бактерии.

На  88% морето е фактически мъртво

Преди  7 000 години на мястото на Черно море е  имало сладководно езеро и затова водите  на морето и днес не са толкова солени,  колкото другите морета, около 17%. За  пример в океана солеността е около 35%.

Древното  сладководно езеро на мястото на днешното  море е било заобиколено от селища на  хора.

Според някои легенди потопът,  описан в Библията се е случил именно в  Черно море. И днес на дъното на Черно  море може да се видят фундаменти на  къщи, кули и други белези на цивилизацията

Според  легендите под водите на Черно море има  мрежа от тунели.През 1980 година румънски  работници са намерили входа на такъв  тунел, там където е делтата на река  Дунав.

Съществува хипотеза, че на дъното  на морето, преди хилядолетия са добивали  руди и минерали.

Според  най-смелата теория, дъното на Черно  море е всъщност открита мина за добив  на метали, с огромни размери, разработена  от древна цивилизация

/гиганти/

При  навлизането на огромно количество  солена вода от Босфора, под формата на  солен водопад, нахлулата вода е  предизвикала катаклизъм и много човешки  колонии не са могли да избягат от  идващата водна стихия, която покрила  150 000 квадратни километра. Затова на дъното  на Черно море  се е образувало огромно  гробище от трупове на животни и хора,  които впоследствие, разядени от бактерии  са предизвикали натрупването на  сероводород

Черно  море и до днес е сравнително малко  изучено и крие още много изненади на  дъното си

През  последните 1.7 млн. години на Земята е  имало

4 заледявания – гюнц, миндел, рис  и вюрм, със съответните междуледникови  епохи.

Преди около 12 500 години на  територията на Източна Европа започнал  малък ледников оптимум. Температурите  се понижили, дъждове падали рядко,  изпарението превишавало количеството  на постъпващите води и равнището на  Черно море започнало да спада. В резултат  на това връзката със Средиземно море  е прекратена. Черно море се превръща в  сладководен басейн – Черноморско  езеро.

Катастрофата  за Черноморското езеро настъпила преди  7600 години след скъсване на Босфорската  преграда поради неимоверно силния  напор на средиземноморските води.

По  това време средиземноморското равнище  било с около 80 m по-високо от това на  Черноморското езеро. Стимулатор на  събитията може да са били и честите  земетресения, понякога с катастрофален  характер. Последствията за природната  среда и обитаващата крайбрежието древна  цивилизация били фатални. Нивото на  Черно море се повишавало с около 12 cm на  денонощие и водите му поглъщали все  повече суша. Този процес продължил до  изравняване на равнището на Черно море  с това на Средиземно море и Световния  океан, след което повишаването на  черноморското равнище се определяло  от това на Световния океан. Много учени  свързват тези геокатастрофални събития  с Библейския потоп. Разбира се теорията  има и своите опоненти.

Повечето  от животните имат средиземноморски  произход – проникнали са през Босфора  след последното свързване на Черно  море със Средиземно море, станало преди  около 7600 години. Само малка част от  обитателите на Черно море (около 150  вида) живеят в него от древни геоложки  времена.

На  дъното на Черно море тече най-голямата  подводна река в световния океан.   Названието „река“ в случая е съвсем  условно. Това е придънно течение, носещо  вода с висока плътност и соленост от  Мраморно море през Босфора и по дъното  на по-слабо соленото Черно море.  Уникалното подводно явление се дължи  на проникването на по-солената вода от  Мраморно море през Босфора в по-малко  солената среда на Черно море. Подводната  река притежава много от елементите,  характерни за реките на повърхността.  Не липсват бързеи и водопади. Дължината  ѝ е 37 морски мили. Широка е към километър.  Скоростта на течението ѝ е към седем и  половина километра в час. Прокопала е  корито на дъното на морето. На места то  е дълбоко 35 метра. Необикновено голямо  е и количеството на пренасяната водна  маса – 22 хиляди кубически метра за  секунда. Ако течеше на сушата, по този  показател морската река би се наредила  на шесто място в света.

Ена от най-големите мистерии, родила легендата за огромно съкровище на дъното на Черно море, е свързана с английския кораб „Черният принц”. Именно тази легенда може да се счита за най-достоверна, тъй като все пак почива на безспорния исторически факт, че преди близо 170 години този кораб попада в силна буря и потъва, разказва подводният археолог доц. Преслав Пеев от Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН във Варна.

„Корабът е участник в Кримската война и според легендата изчезва със заплатите на цялата английска войска, която е в Черноморския басейн.

Дотук е исторически факт. Трудно може да бъде установено дали е бил пълен със съкровища и заплати, но легендата гласи, че корабът не е потънал все още, а се носи като призрак. Само че не по повърхността на Черно море, а на определена дълбочина. Тук има и малко логично обяснение, тъй като всяко тяло има отрицателна или положителна плавучест – съответно може да потъва или да не потъва. Има момент, когато се постига уравновесяване и в легендата се предполага, че корабът се намира на дълбочина между 50 и 300 метра. От време на време при неизяснени и за разказвачите на легендата обстоятелства корабът изплава на повърхността на водата и след това отново се потапя”.

Много повече легенди за несметни богатства са свързани с българското крайбрежие на Черно море. Най-древната от тях е свързана с пълководеца на Александър Македонски Лизимах.

„Съкровището на Лизимах според легендите е някъде в района Калиакра. За съкровището на Вълчан войвода мога да изброя поне десет места, където според легендите се намира. Това е един легендарен пласт, който трудно може да намери връзка с историческата действителност”.

На дъното на Черно море лежат няколко хиляди кораба от различни епохи, смята Преслав Пеев. Той обяснява каква е причината те да бъдат изцяло запазени.

„Уникалното на Черно море е, че на дълбочина под 150 метра няма кислород, това е т.нар. сероводородна зона. Няма кислород и микроорганизми, които да разлагат органична материя и затова наричаме дъното на Черно море-

„музей на място”.

По време на мои експедиции сме намирали кораби, които са в същото състояние, в което са потънали – дори корабните въжета стоят, дървените корпуси също, всяка органична материя е напълно запазена.

В Световния океан няма друг такъв воден басейн. Най-древните запазени кораби са от почти всички периоди на античната епоха, средновековни, от 17., 18.,19. век, както и съвременни“.

Източник: “ Изумителница“