Уникална изложба на ордени и медали показват в РИМ- Стара Загора

В навечерието на 3 март- Националния празник на Република България, на 22 февруари 2024 г. . в малка изложбена зала на Регионален исторически музей (РИМ) -Стара Загора беше открита гостуващата изложба „За честта и славата на България“. Тя представя ордени от фондовете на Регионален исторически музей „Стою Шишков“  – Смолян. Събирана и обогатявана в продължение на десетилетия, колекцията включва тематични сбирки от ордени, медали, знаци и почетни звания.

Изложбата представя 142 ордена и медала от наградната система на България от Освобождението до края на ХХ век.

През 1988 г. в Историческия музей в Смолян постъпва много голямо дарение от Райчо Пеев Харбалиев , о.з. полковник, който е роден в Смолян. Несбъднатата му мечта  да стане художник и архитект го подтиква да събира най-различни отличия – ордени, медали, значки, плакети и почетни звания. Чрез Фонд „13 века България“ дарението постъпва в музея. То представлява близо 4000 предмета и е едно от най- богатото и най-значимото в музея.

Отличията са обособени в две основни групи: от монархическата наградна система на България с най-известните ордени „Св.св. Равноапостоли Кирил и Методий“, Ордена за храброст – най-стария български орден, основан от княз Александър Батемберг през 1880 г.; Княз Александър – за гражданска и военна заслуга ; от наградната система на Народна република България – най-значимото отличие Герой на Народна република България, с което са удостоени само 58 души.

С отличията са удостоени близо 4 милиона български и чуждестранни граждани. През годините те претърпяват много промени и развитие, но ролята им да се връчва в името на България, остава непроменена.

В първата витрина е показан най-старият български орден за храброст. Той е учреден с Указ No1 от 1/13 януари 1880 г. на княз Александър Батемберг. С него се награждават офицери, войници и подофицери за извършените от тях подвизи, за проявена храброст по време на войната. Тук е показан орденът на Свети Александър за заслуга, както и техните звезди.

В следващата витрина е представен орденът за гражданска и военна заслуга. Най-високите отличия са първа и втора степен на ордена за гражданска заслуга и втора степен за военна заслуга и техните звезди. Паралелно с изграждането на младата българска държава след Освобождението се създава и нейната наградна система.

В следващите витрини са показани най-различни знаци за десетгодишна отличителна служба, за 20-годишна служба в армията, почетен знак за насърчение към човеколюбие, както и най- различни офицерски знаци – Борисова емисия възпоменателен медал за Сръбско- Българската война, за независимостта на България, за Балканските войни, Първата и Втората световни войни, за Априлското въстание, както и най-различни медали.

Отделено е специално място за най-различни почетни звания, 13 века България, орден „Георги Димитров“, орден Народна република България – от 1944 г. до края на ХХ век.

Посетителите могат да видят също орден „Стара планина“ – най-популярното отличие в наградната система на НР България. Учреден е на 4 август 1966 г. и се дава на държавни ръководители, министри, дипломати, политически, обществени, културни и стопански дейци, които имат принос за установяването, укрепването и поддържането на близки и приятелски отношения с нашата страна. Показани са и почетните звания „Герой на Народна република България“, Мадарски конник, „Майка героиня“, Орден на розата, основан на 4 август 1966 г. Той се дава на чуждестранни граждани за големи заслуги към НРБ, за укрепване на мира и дружбата между народите и мн. др.

Колекционерът, авторът и дарителят на богатата сбирка от ордени, медали, значки и пр. Райчо Пеев Харбалиев (30.12.1919 – 4.02.1995 г.) е роден в Смолян. След като отбива военната си служба във Военно-морските сили във Варна, учи в Географския институт и Медицинската образователна школа в София до 1943 г. През 1944-1945 г. участва в заключителния етап на Втората световна война. Учи архитектура в Държавната политехника, но се налага да прекъсне обучението си и да постъпи на действителна военна служба (1950-1975 г.) като технически офицер. През 1976 г. преминава в запаса със звание полковник. От същата година е и сътрудник на МНО – в Държавния съвет на НРБ – отдел „Ордени и медали“.

Дълги години колекционира ордени, медали, значки, плакети, значки, военни знаци и други и става притежател на една от най-богатите колекции в страната. С течение на времето започва да прави проекти на държавни отличия, ведомствени медали, плакети, значки и др.

През 1983 г. Райчо Харбалиев е удостоен от Държавната комисия за изобразителни и приложни изкуства и архитектура с безсрочни проектантски права за проектиране на медали, плакети, значки.

Автор е на почетните звания „Летец-космонавт на НРБ“, „Заслужил летец“ и „Гвардейски“. По неизвестни причини – не е изпълнена; 24 държавни медала, 19 медала на ведомства, 246 значки, 35 кокардни знаци и др.

Своеобразен връх в творчеството на Райчо Харбалиев е отличителният знак „ Маршалска звезда за армейски генерал“ (1976). Регионален исторически музей „Стою Шишков“ Смолян притежава авторското право на отличителния знак.

През 1988 г. Райчо Харбалиев дарява безвъзмездно на Окръжен исторически музей – Смолян – своята колекция. Дарението е най-значимо в над 80-годишната история на музея и наброява 3728 предмета.

Изложбата може да бъде разгледана до края на месец април т.г.

Росица Ранчева