Две математически състезания ще се проведат в ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора

На 21.03.2024 г. (четвъртък) от 12.00 часа в сградата на ППМГ „Гео Милев“ ще се проведе математическото състезание „Европейско кенгуру“ , резултатите от което са балообразуващи за прием на бъдещите петокласници на математическа гимназия.

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, които ще участват в кандидатстването за прием в V клас в ППМГ „Гео Милев“ ще се проведе на 30.03.2024г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Гео Милев“.

На сайта на гимназията са публикувани заявления за участие с декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите. Попълването на всички реквизити е задължително!

Заявленията и за двете състезания се подават подписани и сканирани в периода от 22.02.2024 г. до 05.03.2024 г. на e-mail: pmgsz-data@abv.bg

Учениците от IV клас, които желаят да участват в приема на за V клас ППМГ „Гео Милев“за учебната 2024/ 2025г. трябва да подадат горепосочените документи на обявения e-mail.

Учениците ще се допускат до участие в състезанието само срещу документ за самоличност- ученическа лична карта.