Шест училища в община Стара Загора ще бъдат с обновени спортни площадки и дворни пространства по програма на МОН

Шест училища в община Стара Загора ще бъдат с обновени спортни площадки и дворни пространства. Финансирането е по програма на Министерството на образованието и науката за Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024 – 2026 г. по Модул 3 – „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Те са IX ОУ „Веселин Ханчев“ със 164 000лв., VI ОУ „Св. Никола“ с 221 000лв., ОУ „Георги Райчев“ с 200 000лв., XIII ОУ „Св. П. Хилендарски“ със 199 938лв., както и училищата по Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общински училища 2023г. – СУ „Васил Левски“ със 176 000лв. и ППМГ „Гео Милев“ със 199 994лв.

Необходимост и цели на програмата:

Целта на тази програма е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и на дейности извън учебния план.

Чрез програмата ще бъдат създадени условия за нормално провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт, подобрени условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците и подобрени условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито.

Стефани Бабадалиева