Стара Загора е отличена в три престижни категории в класацията на fDiIntelligence, издание на FinancialTimes за „Европейски градове и региони на бъдещето 2024“

В категорията за най-обещаващи микро европейски градове на бъдещето за 2024 г., които прилагат стратегии за насърчаване на чуждестранните инвестиции, Стара Загора е единственият български град в класацията. Той заема 5-о място от общо 10 и за първи път попада в тази категория. Сред включените в категорията са градове от Ирландия, Латвия, Босна и Херцеговина.

Една от причините за престижното класиране на града е усилената работа както на отдел „Инвестиции”, така и на Индустриална зона „Загоре” в привличането на инвестиции през последните години, както и стартиралият проект, по който Общината е бенефициент за изграждане на цялостна комуникационна стратегия за подобряване на привлекателността на град Стара Загора и на областта, като инвестиционна дестинация.

Област Стара Загора се изкачи с едно място напред и зае престижното второ място в топ 10 в категория„ Малки европейски регион на бъдещето 2024 по разходна ефективност“. Тя изпревари Бургас, Варна, Пловдив и София, които остават на трето, пето, шесто и седмо място.

Третата класация, в която област Стара Загора е отличена, е „Малки инвестиционни региони на бъдещето 2024“, които прилагат стратегии за насърчаване на чуждестранни инвестиции. Сред включените в категорията са Ирландия, Германия, Нидерландия, Шотландия, Хърватия  и Швейцария.

Класирането се базира на постигнатите от област Стара Загора резултати, а от 2022 г. насам тя увеличава своята привлекателност, като от една номинация сега тя вече е с цели три, едната от които е и за град. Докладът от проучването показва, че размерът на ПЧИ в Европа за 2023 г. е намалял както по отношение на броя на проектите, така и по отношение на заложените капитали. Като цяло, делът на Европа в глобалния пай на ПЧИ представлява приблизително 29% от общите проекти, обявени през 2023 г., което е спад от приблизително 36% спрямо 2022 г. На този фон класацията на европейските градове и региони на бъдещето за 2024 г. оцени 330 европейски града, разделени според размера на населението в пет групи — по-големи, големи, средни, малки и микро градове — както и 141 европейски региона, разделени в три групи — големи, средни и малки региони.

Оценяването се извършва съобразно изпълнението в пет подкатегории: икономически потенциал; бизнес удобство; свързаност; човешки капитал и начин на живот и ефективност на разходите.