23-ма са кандидатите за директори на 16 училища в област Стара Загора

Регионално управление на образованието в област Стара Загора публикува на страницата си Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на 16 училища на територията на областта:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ: 

 1. Атанаска Бояджиева
 2. Видослава Видолова
 3. Галина Маркова
 4. Георги Димитров
 5. Гергана Митева – Думова
 6. Даниела Ангелова
 7. Даринка Иванова
 8. Деяна Димитрова
 9. Димитрина Димитрова – Тимофеева
 10. Донка Симеонова
 11. Енета Колева
 12. Ефтим Хаджиев
 13. Златина Иванова
 14. Зорница Колева
 15. Иванка Блажева
 16. Лиляна Алтънска
 17. Мариета Петрова
 18. Мария Горчева – Неделкова
 19. Николина Кадиева
 20. Пенка Киндалова
 21. София Тодорова
 22. Станка Атанасова
 23. Теодора Бакалова

 Недопуснат кандидат е Яна Щерева.

Писменият изпит /тест/ ще се проведе на 27 февруари 2024 г. от 9,30 часа в зала „Партер“ на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 62, вход от ул. „Ген. Столетов“. Допуснатите кандидати следва да се явят в залата от 9,00 до 9,15 часа.

PS: Трима кандидати кандидатстват за повече от едно училище.

Долап.бг