Дискусия на тема „Туристическите райони- обединени за развитие на комплексен туристически продукт…“

На 19 февруари  2024 г. /понеделник/, от 11.00 часа в зала “П. Р. Славейков” на Общинска администрация, Община Стара Загора и Вестник “Стандарт” организират дискусия на тема „Туристическите райони – обединение за развитие на комплексен туристически продукт и ефективен регионален маркетинг“. Тя е част от кампанията “Да! На българската икономика”.

Дискусията ще срещне на едно място представители на всички национални, областни и общински институции и местни организации, ангажирани със създаването на регионален туристически продукт в Тракийски туристически район и Туристически район „Долината на розите“. Ще бъдат дискутирани координацията и управлението на туризма на регионално ниво със следните теми:

– Повишаване на административния капацитет и финансирането на туристическите райони;

– Осъществяване на ефективен маркетинг на регионално ниво и ролята на министерствата на туризма и културата;

– Проблеми и трудности при изпълнение на маркетинговите стратегии в двата туристически района.

Стефани Бабадалиева