Започва кампанията „Искам да бъда полезен…Рециклирай ме!“

На 18 февруари започва едномесечно състезание по рециклиране, а на 18 март – Световния ден на рециклирането ще бъдат отличени най-активните и училища и детски градини, които ще получат като награда „шишеяд“. Състезанието е отворено за учебни заведения от цялата страна и с него организаторите искат да помогнат на преподавателите да въвлекат децата в теми като разделното събиране, рециклирането и опазването на природата. 

Организатор на Месец на рециклирането е сдружение BG Бъди активен, а дейностите са част от кампанията „Искам да бъда полезен…Рециклирай ме!“ Учебните заведения могат да се включат като попълнят форма за регистрация  и ангажират децата и родителите да събират и носят чисти и смачкани бутилки до 3л.

С Ден на рециклирането целим да улесним преподавателите за това да се възпитава у подрастващото поколение положително отношение към опазването на околната среда, коментира Ласка Ненова от сдружение БГ Бъди активен – „Поставянето на Шишеяд или кошчета за разделно събиране е пример за добра практика във възпитанието на навици за разделно събиране на пластмасови отпадъци и ще даде база за бъдещи дейности, свързани с рециклирането. Призоваваме всяка община да намери начин да осигури възможност на  децата да изхвърлят разделно своите опаковки в училище.

Всяко училище, организирало събиране на пластмасови бутилки, върнало ги за рециклиране, трябва да отчете върнатото количество на пункт за рециклиране с кантарна бележка. Училището, събрало и отчело най-голямо количество, се бори за титлата „Герой на рециклирането“ и участва за голямата награда Шишеяд. Той ще бъде поставен в двора на спечелилото учебно заведение и по този начин ще ангажира целогодишно деца и родители с темата за разделно събиране и рециклиране.

Организаторите предизвикват участниците да разширят границите на надпреварата и да организират тематичен ден на рециклирането или пък низ от събития, свързани с темата.

„Направете сами своите кошчета за разделно събиране на отпадъците за класната стая – заедно с децата трансформирайте кашони и ги украсете и надпишете!  Организирайте работилница за претворяване на отпадъците и вдъхване на втори живот. Използвайте наръчника  или организирайте Модно Ревю; Изложба – конкурс; Почистване на двора на училище и др. Изключително важно е да комуникирате Вашето участие в социалните мрежи и останалите комуникационни канали за учебното заведение, следвайки изискванията за отчет.“

Миналата година в инициативата се включиха над 100 учебни заведения, като организираха  различни еко занимания като почиствания, работилници, активни игри #безотпадъци, модни ревюта и арт дейности от преизползване на  отпадъчни материали и събраха над 5 500 кг пластмасови бутилки, които предадоха за рециклиране.

Освен в училищата и градините, „Ден на рециклирането“ ще се проведе и в десетки населени места в страната, в които местни общински администрации ще организират инициативи посветени намаляването на отпадъците и рециклирането. Към тях е отправена специална отворена покана от сдружение „БГ Бъди активен“, във връзка с участието им в приятелската надпревара за Еко отговорна община в България 2024.