Бюджетът за 2024 г. и промени в структурата на общинската администрация ще приемат утре старозагорските старейшини

Шест предложения ще разгледат общинските съветници в Стара Загора на извънредно заседание  на 13 февруари 2024г.

Общо шест са предложенията, които ще бъдат разгледани на предстоящата сесия на Общинския съвет (ОбС)  в Стара Загора на 13 февруари. Извънредното заседание ще започне в 10.00 часа в зала „П. Р. Славейков“ в Общинска администрация. Това обяви председателят на ОбС Ивета Лазарова на пресконференция днес. Част от дневния ред на старейшините за гласуване е Програмата за управление на Община Стара Загора за мандат 2023-2027 година, Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, даване на съгласие за реализиране на проект за основен ремонт на лекоатлетическа писта на тренировъчен стадион „Берое“, приемане на тазгодишния бюджет, промени в структурата на Общинска администрация, както и избор на управител на „Диагностично-консултативен център – I Стара Загора“ ЕООД.

Пред медиите, по проектобюджета на Общината за настоящата година подробности даде председателят на групата на ГЕРБ  и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към ОбС Емил Христов. „Бюджетът е балансиран и е най-висок, в сравнение с всички, които сме имали до този момент в Стара Загора“, коментира Христов.

Общата рамка на предложения бюджет е в размер на 255 237 216 лева, като 4 282 417 лева са от Европейски програми. За държавни дейности сумата е 168 749 514 лева, а за местни дейности – 78 425 540 лева и 3 780 445 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Текущият бюджет е близо 225 млн. лв., а Капиталовият  е малко над 25 млн. лв., стана ясно от думите му.

„Тези 67% за държавни делегирани дейности говорят за намаляване на собствените ни приходи. Това е тревожно и зависи изцяло от политиката на държавно ниво. В това число се налага да се мисли все повече в посока държавна финансова децентрализация. Предложението на Националното сдружение на общините в Република България е 2% от платените суми от жителите към държавата да остават в полза на конкретните общини. За Стара Загора това би означавало около 20 млн. лева допълнителен приход към 2022 г.“, допълни още председателят на ПК по бюджет и финанси.

Основните пера, за които отиват парите от местните  приходи са за училищно строителство, БКС  и опазване на околната среда- 30 млн лв., изцяло от общинския бюджет; Култура, спорт, почивни дейности – необходимите за годината 15 388 267 лв., могат да се осигурят 10 168 000 лв ; Икономически дейности – от необходимите повече от 13 млн лв  бюджетът осигурява 13 функциониране на цялата система , т.е 100%   и т.н.

Г-н Христов подчерта, че по време на срещите с г-н Тодоров и по време на разглеждане на бюджета в комисиите, „атмосферата беше добронамерена и спокойна. Както кметът и екипът му, така и хората, които се срещаха с него от другите партии, виждаше се желанието им за диалог и за развитие. Имаше много добри предложения, които не влияят точно на този бюджет, но  ще влияят на следващите. Кметът предложи да разгледаме всички предложения и да решим как да постъпим по-нататък. Мисля, че всички са удовлетворени. На Председателския съвет също чухме удовлетворение.  Една част от предложенията, направени от политическите представители на групите общински съветници, вече са в бюджета, в прословутия списък. Обсъждането по комисиите отново отбелязвам добронамереност, желание, не просто да бъдем против, а да работим заедно в интерес на града“- каза Емил Христов. Според него не всички ще подкрепят така направения проект за бюджет, но всеки има право да има свое мнение и виждане“.

През три етапа е преминал конкурсът за избор на управител на общинското дружество „Диагностично-консултативен център – I Стара Загора“, като двама кандидати са предали своите документи за участие – д-р Георги Любомиров Лисичков и д-р Станимир Димитров Андонов. Това обяви председателят на ОбС Ивета Лазарова. Те са представили пред съответната комисия необходимите програми за развитие и управление на дружеството, като с по-висок брой точки е класиран д-р Андонов. Той е допуснат и до последния – трети, етап – събеседване. Предстои на 13 февруари Общинският съвет да гласува предложението на Комисията по избор на управител, която бе с председател общинския съветник Недко Кузманов.

Росица Ранчева